YekEt DekEdO SorgegolI Nogooa DoiloBrI bEa fiehkujO NemejeI
2015-08-27
kuciye& oa Si% t Ji& fkuleK DeI JerkEcea YekEt DekEdO SorgegolI Nogooa Sorgelda Ua DoiloBrI bEa Nemedeit NI SeK& oa kEdoa Ji& << YosO >> Bloeesea kEldeI. foinO Ji& CO Moia NemejeI. DoiloBrI Nemehsea Sildegea Uea bEeesI felbEa Hegeeecioa oa Celieit oa Nemehde&, Cekulgea Dolegea O foi% t Nemehdehsea, Sorgelda Ua forcia I SeUjiregoleeO, kuciye& oa bEUrI, foyodea O Dodogo* bEUrI bEa foirkEoekEK, Si% t bE* fesieeleldea dO forogoleeO JerkEt foroseee& Jerode& I SUoeBrileK kEmea DeUlBrilejeI. Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegolI Ua fodorioeeeO Joible& oa Hore& BljO, 2015 - 2016 foa O kuciye& oa Ji& dO Hoye* fca DekEhsI feehkuA Ua Sorgelda Ua DoiloBrI iI MoiehKa O HeehsI foikEUde& oa foisolda DeI foyeldogoloa 12 HobuA bE*, Si% t flsehcioa oa DoiloBrI iI MerkEji& oa Cihle& fca NI HemiyerogoljO fmonekuA Ji& fca 30 - 40 HobuA bE* Nemehsea bEU% t. Moia foleri& oa SegorI HoriyemjI NI foiehkErehsea foa O kuA fca 12 HobuA bE* foiscO 112000 DoiKriit BljeI. Moehgo& folo_ oa BlbEsore& oa YekEt SorgegolI Ua Sorgelda Ua DoiloBrI fna kuciye& oa Ji& dO Nidonoa Ji& oa kuA fca 10 - 12 HobuA bE* Nemehdehsea CO 1, 9 SeI t DoiKriit fca kEdoreK foikEI bEUeeO bE* SorgegolI Ua fodoridol) t Nogooa NI YerilcejeI. Heria SiejileK foeeegea DwhnolokuA Ua YekEt SorgegolI foinO Ji& NikEt wdiDA Ce( oa DoiloBrI iI DomdejI bE* 18 HobuA bE* ByO 10000 forci^ DoiKriit Ue* NemejO bEU) t fejeI. KidekEt fejO feeeoI Ua YekEt SorgegolI Ua HobuA dO, NikEdokE* feehkuA Ua foyodea O Sorgelda Ua DoiloBrI iI 25 forci^ HobuA bE*, Heria Bsooa Demjiyea O bEa DoiloBrI iI 15 HobuA bE* NemeK bE* SUoeBrilejeI. fenegeeeO Ua SiejileK foeeegea O foiedosoa O YekEt SorgegolI Si% t flsehcioa oa Sorgelda Ua DoiloBrI iI 25 forci^ HobuA bE* Nemehsea B& Hoye* Bloa DeKa fca DekEhsI Demjiyea O DoiloBrI iI NemeK foikEI bEUeeO bE* DoeedejeI.
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem