Neoiri[A oa bEye* oa MeedO DebsiKloIT
2024-03-22
\E[e! Doimea Ji& BirI iia GorbEdoge* Se*T iia 22 - oa fdo*, SoinI Deehcehsea fdo* Neoiri[A oa bEye* iiea Demdehledeit. Doro%T iia folea fereoa Doimea O Si%T Ji& oa bEye* Neoiri[A iie* \E[e! ooa Yeme* foiila kuK iI CekErledeit I, Moia Yeme* Jeeit foiila iI DekEdoledeit DoeeeI KirkEjO bEii%T. - fereoa oa femea Jokuye& oa Domo( ooa DO foiKlehsea iie*, GorbEdoge* Se*T iia 21 - fca 22 - DO SiljiK SoinI Joieit bulihdO, feja iia DehrI f~i[i* fBkEt foilO DenieeO Kimoa O DoirI bE* feii& frokEt NoKoa iie* Jocilede( kEmea foijedeit fejeI. DoeeeI iia SoinI iI << foiljeI DeI SoinI >> kEmea Nereledeit bEii%T. f&T SoinI iI foeedoa feii& frokEt BirI JelbEria SibsijO, f~i[i* fBkEt bEiijO Yegoa O Megeoa kEmea kE* DO bEa firehsea Kimoa BirI iI DeiilejO KiedooekEdeit Yo^ bEii%T. - Neoiri[A oa SoinI f~i[i* fBkEt dO Jorigoloa SebEt Segol)T bEa Soia, Cegea fidekEt, Hogola KinesO bE* DoiKreeit bEiilgede(. fiehkuhsea iie* DoeeeI iia foa dO Dera feii& oa Doi& Me& fsea MeedO BiijijO, Derieesea DeriIT Seiia forgojO, forgoca ferbua bEii%T kEmea fidekEdeit fejeI. - Kimo_ Hemdoda bEa ModO DerieeO, KiKrkEt bErieeO, Je^ JeseeeO, Gere^ GergeeeO, Ble( Zeehda, Goo& Nego* oa frkuA iI CebErleK JerkEt bEiigelI forcia I HemegeleeeO feji& I Jokuyea bEiigolde(. - feeit femidea KinokEK iI CekErledeit. - bEye* oa ZoilO bEa Dolo)T fca DekEhsI SoedogoI Dogea O foroca DeI bE* kudeit fejeI. foci* fenO, Deda Dolo)T, YisO Jia Do)T iI YekEt bElkEsiyedeit bEii%T. - YirdiecO iia DoirbEa Joiit I CihleKloa Soia SecolI frKbE& MegO MegoeeeI iI KikEkEa Jeiilegolo%T kEmea fidekEdeit fejeI. bEyea - foilokEI feiime(, foi, NoirBleDA
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-07
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegeoLI iia HeriIT bEregoa Bisa iia SorgegolI iia bE)T BlbEsore& oa bEeesI, SorgegolI iia fmonekuA BlbEsore& oa bEeesI, kudeoa kElea O feehkuA iia foyode