<< DerB^ ModO >> Doiso& I femjilda DeI kErehjiKljO bEU%T
2024-06-19
fmonegobuA feUme( << DerB^ ModO >> foiedosoa O KidelkEkEa O Kiriyea dO 70 SeIT ModO DerijO forgogoleeO femelelda foihceI. fKa O DegegO, << foI Ua MwnwjmwnDA oa MesDw* DoiloblekEt - 2030 >> - iI bEdolejO, 2022 - 2024 foa dO bEleoekE& feji& I fkulea, 2025 - 2028 foa dO ModO DerijO forgogoleeO, foUjigoleeO feji& I frcimjiKlo%T. Heria 2029 - 2030 foa dO forgogoleeO, foiskEK, ferecileeeO feji& I foiIT ZedO DeI bE* kErehjiKlK bE* DoiloblejeI. Doi$ Segoria Geje* oa Nogogea bEUgolomjI, CecerlihdO Kiriyeleeit bEUgoleeO, ferca Beeda Ua foiB* HogoleI Ua SelkuA iI SegeregoleeO Joril)T bE* Deleejedegeoa, Heeheeoehgo*, Blegea SomO Ua Nodo( DO Do_ BirI 50 Ga DelebEI BiKI foI HemegeleeeO JorB_ 100 - iI bEUgoleeO, 240 Miehgea Ga DelebEI iI BrdogO DeI Je( Ue* foUjigoleeO, 700 Miehgea Ga DelebEI Ua Je( oa foI iI bEUgelI bE* Uea forgoeeO NoiKce& I DemjiK, foehkuA Goo&, folegea Nego* I Doisihlea 35 Miehgea Ga DelebEI dO DejikE& oa forgome&, foI Hoosleeesea fehropEr! bEUgoleeO JerkEt DoirbEa Cihle& Ue* fejilleeeO Yo^. DeKecilea fmonegobuA feUme( DO << ModO DerijO forgogoloeesea firkEa, fejO feeeoI Ua NikEca, bEUgolol)T dO formesigolo& folgoeeO Jiro^ >> - I Gergea Fi, Doi, Hore& fca MoiehKa doieit I NemehdeKloa bEdolejeI. fiehkuhsea Ue* firkEa Yisoa ModO, fejO feeeoI Ua NikEca 90 - fca DekEhsI ModO DerijO forgogolbE& GorbEa Ji& dO NikEt Modoa dO 13 500 DoiKriit oa fosole)T, ferecilegea O formesigolo& folgoeeO Yo^. << DerB^ ModO >> foiedosoa O KidelkEkEa I kErehjiKljO fkulehsea fca HoUsI fmonegobuA feUme( 2021 foa dO 115 Miehgea ModO, 2022 foa dO 343 Miehgea ModO, 2023 foa dO 546 Mieh)T, NeUda dO bEa NikEt SeIT forci^ ModO Derigeoa bEU%T. fodO bE* Do_ feUme( DO ModO foirejiKlkEt Ua 16 Geje* fejillejO 2, 9 SeIT Derica, Segolgeca Ua NoikEca BiridoKljeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D