fereoa oa JoijokEcia f, femordoibsia fDDorwA bEsDiyeninI iia NeremjidO Zeehne& Kirde%T
2024-03-22
Moehgo& folo_ oa fereoa oa JoijokEcia, DelekEI iia Silideit bEriDoa, DegorI iia Degocia f, femordoibsia I DomoeedO DegorI iia Degocia fDDorwA bEsDiyeninI iia NeremjidO Zehne& KirdekEK bE* Bloeesea I felbEa Yosoge* JerlejeI. << FDDorwA bEsDiyeninI >> HolBgea fca fo( Zeehne& I 2012 foa fca foecogoI fo*T CideBrI DeI, JoibkEa bEriDoa HogoleI DeI Degocioa DO folgojO fkulejeI. Hoye* Ji& Dodo^ dO Silgeregolde( fna K Zeehne& oa 2024 foa O Zeehne& GerdegoleeO Yosole& DeBdoge* Se*T iia GorbEa O fdo* fiDelI iia Wirona Hoda dO Blo%T. << FDDorwA bEsDiyeninI >> HolBgea fca f, femordoibsieit I DodoreeeiileeeO dO bEa, << Dwhniit oa foeceli(, HogoleI iia foiehkEt, Geehgeeit Dwmbw* finO MeeedegosideI. forea kElelkEt, foirKljI Kise& Demeole& iie* filerkEiilehdedeit frKa Ce* KiriIT DeI RwpwrDeoi* fenO DeKa I fdokEt bEriDoa ooa oa Domda, fileehgoIT fna SelBrI dO bEdodeI bEiirI SegorI bEa fjeleK dO KirkEhsea >> kEmea bucihsea bEii%T.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-07
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegeoLI iia HeriIT bEregoa Bisa iia SorgegolI iia bE)T BlbEsore& oa bEeesI, SorgegolI iia fmonekuA BlbEsore& oa bEeesI, kudeoa kElea O feehkuA iia foyode