DeoeKBrI iia DomdejI kEmjiIT 787 000 DoiKriit BlbEI
2024-04-01
BiK Doiro& oa DeoeKBrI iia kEmjiIT foinodo* fca fkulea 100 000 DoiKriit iie* NemehdejO bEii%T. fiehkuhsea iie*= HobuA DeehceKlohsea DeoeKBrI iia DooredO kEmjiIT 540 000 DoiKriit, Biria DeoeKBrI iia DooredO kEmjiIT 650 000 DoiKriit, DeoeKBrI iia DomdejI kEmjiIT 787 000 DoiKriit BljO bEii)T iI Ki, Ne, He, Yemoa fca MedekEle&T. DeoeKBrI iia DomdejI kEmjiIT 2016 - 2024 foa O HogoroedO 2,5 Dekua foisceI. DodoregolbE&, 2016 foa dO DeoeKBrI iia DomdejI kEmjiIT 312 900 DoiKriit bEiieesea B& foinodo* 787 000 DoiKriit BljeI. DeKecilea DoirO iia BiK felbEa Hegeeecioa oa Celieit I 10 HobuA bE*, Neiideliit foiilecilekEa O fejilleeecioa oa kuA iI 20 HobuA bE* NemejO bEii)T fejeI. fKa dO Neiida 225 200 Kimoa I HemorogoleeO fejeI. foroa Nodo( oa Nemehde&= Somoa dO fejillejO bEii)T DoirO iia Jekurgea O Bloa foiilecilekEa O BiK felbEa HegeeecI Se*T BirI foiedosoa Celieit oa 40 HobuA bE*, feiime( oa Doi$ Bloa Neiisle& oa felosleeedeeesea GorbEa DeKrkEt dO fejillejO BI DoirO iia felbEa Hegeeecioa DO 20 HobuA bE* Do_ Do_ DogecejO foroa Nodo( oa Nemehde& folgoeeO fejeI. foroa Nodo( DO Bloa Neiisle& oa felosleeedeeesea GorbEa DeKrkEt dO DoeedeBrI Segorisi& DeI fejillejO bEii)T DoirO iia Jekurgea O, DoirO iia foiilecilekEa O felbEa Hegeeecioa DeBa Ji& Dodo^ dO NikEt fode)T Jirgogea Se*T iia Celieit DeI DeehceK kEmjiyea O DeoeKmjI febEeO fejeI. Moia DeoeKBrI iI 100 000 DoiKriit iie*, HelemjI iia DeoeKBrI, feseregea O DeoeKmjI iI 10 HobuA bE* NemehdeKljO bEii)T fejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-07
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegeoLI iia HeriIT bEregoa Bisa iia SorgegolI iia bE)T BlbEsore& oa bEeesI, SorgegolI iia fmonekuA BlbEsore& oa bEeesI, kudeoa kElea O feehkuA iia foyode