DoeedeBrideI Kihji& I HeehgeeeO Kiriyea dO freK& MeedO iI DemjiK dO 11,3 SeIT fem dolle* JerocegoljeI
2024-03-28
Moehgo& folo_ oa Jese( oa Geje* Bloa Ni, foi, bE - fca Hemdorea kErehjiKljO BI << DoeedeBrideI Kihji& oa HemdO iia fejillegea O KiriIT 2023 - 2027 >> bErimda buciit oa kErehjilda iI HeehgeeeO Jese( oa Geje*, Ni, foi, bE - iia Hemdoreeesea fodorioeeeO Horiyea O Hore& Ge, He, Yemoa dO foinodo* BlbEI. Hore& iie* Ni, foi, bE - fca Moehgo& folo_ DO kErehjiKlohsea foiila fejillegea O foi*T doieit oa Deiiloa I kElelcejeO, Moehgo& folo_ oa Kihji& oa Doilo$ bEiide& oa foinelekEt iI DenilcegoljO, 2024 foa fca kErehjiKlK DeriKleK Cihle& I DodoreeeiilebEI. Hore& oa fkua dO Moehgo& folo_ dekuA Ni, foi, bE - iia Segoria DoilokElehcI DepEa Mizra Moehgo& folo_ oa DoeedeBrideI Kihji&, KirdekEmjI DeI, Nogogea Kihji& I DemjiK dO Cihlehsea Ni, foi, bE - iia HemdO iia fejillegea O kErehjilda, GercO BI foi*T doieit I Denilcegoloeesea Yo^. Ni, foi, bE - iia SisDw^ oa 23 bEiigolol)T 23 bEiigolol)T Hemdorea 2023 foa dO Neiida 51,5 SeIT fem dolle* oa KiroehkEt iI Dedea Doib;ereKljO, fKa fca 44,8 SeIT fem dolle* I JerocegoljO, 158 Doiso&, KidolBrI kErehjiKljeI. Neiida Jerocegololda 87 HobuA DeI Geroeesea bEii%T. Dera bE*, Kimoa fema iia freK&, fordO NesoleeeO, femidore& oa Cine* I SeiijiregoleeO Joril)T bE* kErehjiKlohsea KidolBrI iia foi*T Si^T iI 250 000 GeroI feeeemeoa Nesodea, Hoda Segoria fomdea O fosO, ferigoa CebE* oa bEiigolomjI iI SeiijiregoleeO KidolBrI iia foi*T Si^T iI 71000 GeroI firkEa Do_ Do_ KirdekEoa BI foi*T doieit I DegolgebEI. KiroehkEt forogololda, SeehKjilda iia HobuA dO 11,3 SeIT fem dolle* ByO Hemo( oa YekEt KiroehkEt iI freK& MeedO iI DemjiK dO JerocegoljeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-07
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegeoLI iia HeriIT bEregoa Bisa iia SorgegolI iia bE)T BlbEsore& oa bEeesI, SorgegolI iia fmonekuA BlbEsore& oa bEeesI, kudeoa kElea O feehkuA iia foyode