fna Dolo)T Hono( DO Moehgo& folo_ DO
2024-03-18
2024 foa O GorbEdoge* Se*T iia 18 - 24 - dO BleeO foiila YeBde& oa DoiimO= folegeebEgedo* DO= GorbEdoge* Se*T iia 18 - dO= fo, Ye, Ho, dekuA Ne^ Biloit ooa oa Horeldogea Blo%T. GorbEdoge* Se*T iia 18 - dO= << Moehgo& Ceriit oa fdo* >>, forcia Ce( oa JebsehdO Kicoa fKscO Kihjihsea O 103 Ji& oa foI Dokuye%T. GorbEdoge* Se* T iia 18 - dO= fe, fe, Ki, foii, Yemoa fca << Je_ oa bEyejime& I burjI bE* fereljiyeleeeO fenO >> kElelceKlkEt iI << Doosieit >> Jocioa bEgode& dO Jokuyea bEiigolo%T. GorbEdoge* Se* T iia 18, 19 - dO= fo, Ye, Ho - oa bEiiehgO iia Horiyeoa oa Horeldogea DoirO iia fordoa dO Blo%T. GorbEdoge* Se*T iia 19 - dO= << folegeebEgedo* QDo Dolo)T Hono( - 2024 >> kEre& Jiro( oa NikEdohsea foijesKleeit << Misiye& f\sP >> Doi$ DO Blo%T. GorbEdoge* Se*T iia 19 - dO= foi, fo, Ye, DiyeD* oa forea BidokElcioa << Nerea O Domo( >> fereoa oa Bijiit oa Domo( I Dolilegolo%T. GorbEdoge* Se*T iia 20 - dO= Jese( oa Geje* oa fkEljidO Horeldogea DoirO iia fordoa dO Blo%T. GorbEdoge* Se*T iia 21 - dO= Moehgo& folo_ oa DoirO iia ZeehneldO, fereoa oa forea JokuyelcI Si, Soiroehje$ oa DeKBrI Siloit oa << Nerea SiehkEdeit foikEI Yo^ >> No^ oa NekEkElda << Moehgo& ferDA >> GelwrwI dO Blo%T. GorbEdoge* Se*T iia 21, 22 - DO= fo, Ye, Ho - oa Cigolgea O NikEdohsea Horeldogea Blo%T. GorbEdoge* Se*T iia 22 - DO= << Moehgo& folo_ DO DoeedeBrideI Kihji& oa Jorilda DeI foyeldoeesea Doiso$ oa Doilob;elda >> Doiso& oa Kiriyea dO kEb;e& MedekEle& oa kua forolceeeO fdorliit Blo%T. GorbEdoge* Se*T iia 18 - 21 - dO= 21 feiime( oa QiD[e& oa SiKhcI Ne* oa Sorgelda Ceku^ iie* Blo%T. GorbEdoge* Se*T iia 19 - dO= Moehgo& dekuA femwri\Et iia Hodeldogea O Deehku^ oa fkEljidO Horeldogea << ZeehrI - La >> Jocioa bEgode& dO Blo%T. GorbEdoge* Se*T iia 22 - DO= Moehgo& Kimoa Seese* DO Nisohsea O 43 Ji& oa foI, DelekEI iia fosoa O fdo*, Neoiri[A oa bEye* oa fdo* Do_ Do_ Dokuye%T. GorbEdoge* Se*T iia 23 - dO= Moehgo&, SwicwrlendA folo_ oa HogoroedO dip;omeDA Herilce)T Doeedegeeesea O 60 Ji& oa foI dO Jorigoloeesea << Cegea foola Ceceit oa folo_ >> kEre& Jiro( oa foijesKleeit << b;iyoA Moeit >> Doi$ DO GercO bEii%T. GorbEdoge* Se*T iia 23, 24 - dO= fo, De, Bi, f, DiyeD* oa Deiije%T << fKlea Jeye)T >> Moehgo& DegorI iI foijehcioa oa KirdekE& Blge%T. foroa Nodo( DO= GorbEdoge* Se*T iia 20 - dO= foiBreeeehgeI feiime( oa << KiroehkEt forogoloeecioa Cigol)T fegoljelda Blo%T. GorbEdoge* Se*T iia 22 - DO= bEyea - foilokEI feiime( DO \E[e! oa fereoa Doimea O Si%T Ji& oa bEye* << Neoiri[A >> - oa NikEdohsea foiila fejille)T Bi, Ne, Mo, fe, fo - oa bEgedo* M, fi\wI iia NeremjidO, foilokEI Hoda iia Doi$ DelebEI dO Blo%T. GorbEdoge* Se* T iia 20 - dO= SeleehkEt feiime( oa SoikEbEgedo* SomO iia DoimosO Kinesoa O Nogo)T, Jimi_ JimiskE%T iia Deriyeleeit frkulehcioa oa Joib;ekEa feiime( oa Jese( Dero)T iia Deme)T iia Geje* oa Hore& oa Deehku^ dO Blo%T. GorbEdoge* Se* T iia 22 - DO= JebEeea feiime( oa foliyesodeI Hoda dO << foirniK Kihji& >> Doi, B, bEiigolol)T bEiigelI forcia O firkEa O Joib;e& DeI Hemdorea foliyesodeI SomO iia Jimi_ JimiskE%T, Geje* Deriyeleeit, ModO Bda Deriyeleeecioa oa Dorsil)T HobuyelceeeO fegoljelda Blo%T. GorbEdoge* Se* T iia 25 - dO= bEyeeheeoehgo* feiime( DO Moehgo& folo_ oa Bisecilehsea Kihji& oa foije& bErimdele& dO NeiiceKloa Ceku^ feiime( Bdol)T iia Joib;emjI iia Kiriyea dO << Ceku^ dO kEbsiIT >> foriIT DeI << feeheeea O dijiDe& >> foiila fejille)T iI Jokuyea bEiigolo%T.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-07
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegeoLI iia HeriIT bEregoa Bisa iia SorgegolI iia bE)T BlbEsore& oa bEeesI, SorgegolI iia fmonekuA BlbEsore& oa bEeesI, kudeoa kElea O feehkuA iia foyode