Moehgo& oa Seiieeea bucihdea NoKoa I YekEt, DekEdO SorgegolI dO SorolcegoleeO dO DoirO fca 362 SeI t DoiKriit JerocegoljeI
2022-12-06
BlbEsore& oa JikEla iia Seeit oa MerkEjildea NoKoa << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea >> folo_ oa foroldogea dO DeriKa bEiirI fjelejO, Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegolI, Moehgo& folo_ oa BlbEsore& oa YekEt SorgegolI dO foril) t bE*, DoirO iia Bcelda foikEI DeoeKlkEt bE* SorolcejO BI foyodea Nogooa DeI 11 - dokE* Se*T iia 11 - dO fegolje& t. << Kimoa buciit >> Sonia fca Ji& BirI Jokuyea bEiigoljO kEbsikEoa BI fna K fegoljelda foinO Ji& foiehkErehsea bEseeit Gere( DO Bloeesea Yo^. BlbEsore& oa JikEla Seeit B& Moehgo& foyodea Nogooa oa YekEt, DekEdO SorgegolI dO SorolceeeO SeehKjilda iI Siioedeit Co* Geeeca DoirO iia bEiigolol) t bula. fegoljelda iI NekEkEjO << Kimoa buciit >> Sonia O frkulehcI bE, flbEhjeye) t kEleK dO bEa, << Kimoa buciit Sonia O 30 Ji& oa foI, << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea >> folo_ oa foroldogea O 25 Ji& oa foI iia Yosole& oa Deregeeeea BljO BI Do_ fegoljelda fenO Mea O Sonia O foroldogea dO Silgerea YekEt, DekEdO SorgegolI dO SorolcejO BI 13 foyodea DeI bEa HolB) t Herilce) t DeI bEiieeO, fileehgoI t fna Ji& flsehsea foyodea Nogooa Bsooa fca bEa Bloa HolBeedeeeO MerkEjildea NoKoa fca MedekEle& febEeO Blolce) t folgode( fecI Dosa DeI iI Dodooeeee& t. BlbEsore& oa JikEla Seeit oa MerkEjildea Ci, kErelcimeit= foinO Ji& DeoeKlkEt bE* SorolcejO BI foyodea Nogooa oa SeehKjilda DeI HolB) t DeI Yeme* foeceli( foikErecilelda bEii) t iI fkulekEoa DenilcegolbEI. DerebE*, << Jese( oa Geje* oa 2022 foa O 346 - doge* Doeedege& iie* DekEdO BlbEsore& oa Sorgelda iia bEiigolol) t iia Sorolceeecioa DO DoirO fca SeehKO iia DemjilkEt folgoeeO Jiro^ I Sinecilea bEdoleeesea. Do_ Jiro^ dO << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea >> folo_ oa foroldogea O fkua O bEiirI dO Silgereeesea DoirbEa SorolceeecI Hemoroeede% t kEmea DodoreeeI JigejO foihKhsea iie* Do_ foroldogea O 12 - doge* feehkuA iia Soroeecioa oa feehkule& dO DeriKa bEiirI fjelehsea forolceeecioa DoirO iia NikEdohsea SeehKjilda dO felbEa Yosoge* foroeesea >> kEdeit I DodooeeeebEI. DekEK dO bEa, GoolcI doieit 2,8 - fca DekEhsI bEiieeO Jigelda Nemehdehsea Dola doieit dO bEa Seiido* feehEeereeO iI DerebE* Jeku& t. BlbEsore& oa JikEla iia Seeit dO Moehgo& folo_ oa BlbEsore& oa YekEt SorgegolI dO Sorolceeecioa I Herigocede( MerkEjildea Ge, MerDA << Hemo( oa Goo& fenO Sinecilea bEdoleeesea Jese( oa Geje* oa fna foa O 346 - doge* Doeedege& fenO << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea >> folo_ oa foroldogea dO DoiroKlehsea Soroeecioa I YekEt, DekEdO SorgegolI dO SorolceeeO DoiloBrI iI DoirO fca DemjiK Jigelda iI felbEjigoloeesea iie* iiea foeceli( >> kEdeit I DodooeeeebEI. << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea >> folo_ oa foroldogea dO Silgereeeseoa I YekEt SorgegolI dO SorgeeeO dO, 2004 foa fca HoiisI DebEeordeeesea Do) t bE* 277 SorolceeecI dO 362 SeI t DoiKriit folgojeI. fna Ji& oa HobuA dO Mo, fo, Ye, So - dO Dologea, Mo, fo, B, Ye, So - dO Jirgogea foyodea SorolcejO bEii% t. Dedea O fmo% t SorgegolI iia iiea DedoI foikEI YeroehkEI Seiioa oa NeremjidO DeoeKlkEt dO Moia HemoroeedeeeO foirkEa BlomjI NekEkElda DeI bEiide(. DoeeeiilebE&, Mea O foroldogea dO Silgerea Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegolI dO SorolcejO BI Jeri^ foyodea SorgegolI iia iiea NeremjidO DeoeKlkEt dO DebEeo* HemoroeedejeI. DoirO fca SeehKjideit Sorolceeecioa oa HobuA dO MoiehKa DeoeKlkEt iI Ji& dO Hoye* HobuyejO ByO 12 - doge* Se* t iia 20, DeBdoge* Se* t iia 20 - O Dodo* t folgode( BikEoa DoeeeI iia Ji& Neiida 30 KirdelekuA bEeeca Ce( oa Sorgelda iia DoiloBrI iI BlbEsore& oa JikEla iia Seeit fca SiljiKldeit fejeI. fKa fca Sildegelea, fileehgoI t Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegolI foril) t bE*, DoirO iia SeehKjilda bE* Sorolceeecioa fca kuciye& oa Ji& fkuleehKda Sorgelda iia DoiloBrI DoiloK iI Zegerdede( fca Kiedore& fKsdeit I foyodea Nogooa KiedejO bEiibEI. Heria Moehgo& folo_ oa BlbEsore& oa YekEt SorgegolI foril) t bE* fenO flsea SorolcejO BI foyodea Nogooa DO KiedooekE& DeI Heedode( I CO YerijO bEiibEI. BlbEsore& oa JikEla iia Seeit oa MerkEjildea NoKoa foyodea Nogooa DO DoirO fca SeehKO iia Yeme* Yeme* DemjilkEt folgode( DoeeeI MedekEle& I Moia foihKhsea Yo^. DoeeeiilebE&, 500 fca DekEhsI \^ oa JeiideI Nodo( oa foyodea Nogooa firejO, Bceeesea Je^ oa Jerode& iiea BlbEsore& oa JikEla iia Seeit fca febEeO BlomjideI. Moia KidekEt foroa Nodo( oa YekEt, DekEdO SorgegolI dO SorolcejO BI B& 50 HobuA iia DeoeKlkEt, NikEt frokEt fca GorbEt fca folea foyodea JerkEt SorolcejO BI B& NikEt SorolceeecI iia fenO DoiloBrI iI DoirO fca SeehKjiKldeit. Kihji& oa bErkEsiye& DeI B& bE\Elew* oa DedoI foikEI, MekusD*, do\Do* oa DoiloBrI iI DoirO 100 HobuA Herigocede(. SobuleeecI MerkEji& iie*, 2,8 fca DekEhsI GoolcI doieit DeI SorcO bEii) t B& Moia 100 HobuA DeoeKlkEt dO Hemoroeedede(. bEeesI MerkEji& iie* Sorolceeecioa foiedo* fonogea O DeoeKlkEt KirdeK BlomjideI. 7004 - 7009 fodesO bE* fesegojO DodoregoljO, foibE* oa MedekEle& I SiKlkEK BlomjideI iI kElehsea Yo^. Moia << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea >> folo_ oa foroldogea dO DeriKa bEiirI fjelea YekEt SorgegolI dO SorolcejO BI foyodea Nogooa SorgegolI Solieesea Bloa SorgegolI fca Geroeesea Dokuyeldo& dO BlbEsore& oa JikEla iia Seeit fca feBeesea BiK DeoeKlkEt iI BcegejO Doilodeit, Seeit oa Yemoa dO Da BiKda iia Ne* t DekE* t DeoeKlkEt iia BirioekE& fKscikEhsea bEiide( Dola Dere) t iia SorgegolI dO flsejO JikEla DeoeKlkEt KiseK dO NikEt fca Hoye* Ji& Kiliyehdedeit. YerO finO << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea >> folo_ oa foroldogea O DeoeKlkEt B& SorgegolI SolieeO BlomjI foikEI DeoeKlkEt dO Dogeceeedede( >> - I SenegolbEI. fegoljelda iia DeKskE& dO << Kimoa buciit >> Sonia O 30, << Moehgo& oa Seiieeea bucihdea >> folo_ oa foroldogea O 25 Ji& oa foI iia Doreseee& oa Demdeit, foinemleK iI foyodea Nogooa DO Gerdegolo& t. bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&