Mi,frdembuliit= Holosoa foijoit oa buciit B& Moehgo& Kimoa O Seoeku& dO foii* t,Deehso( bucilkEt Yo^
2022-10-25
Mi,frdembuliit=Holosoa foijoit oa buciit B7 Moehgo7 Kimoa O Seoeku7 dO foii8 t,Deehso9 bucilkEt Yo6 Moehgolcooa folea buciit foisoit Jokuyea kErehlejO fireK dO bEa, DedekE* iie* forea GoyO buciK Doeedelce) t iI Hemdoda fenO KihjiKljeI. DeKa O NikEt - Holosoa foijoit oa Diit oa DoeeeI JeKa KiriI t Desicoiilieit kEiioa oa BreeeecI Le^ t Mi, frdembuliit DeI Yerilce& t. DerebE* << buciit SoYo& >> Doi$ DO Holosoa foijoit oa Sorgelda YeBgoljO BI Yo^. - Holosoa foijoit oa bucilkEt Yeme* foeceli( DeI, DoeeeiilebE&, bu* oa bucilkEt fca YegO bE* iiea foeceli( bEiide( BI? - DelekEI DekE* t foijoit oa, bu* oa kEsea Hoye* La folemjile& bEii% t. kudeoa Soloehgo_ bu* oa Diit DeI. Holosoa foijoit oa buciit I YerieeO iia DoeeeI dO forea Jiro(, Breeea Jiro( Hoye* DekE* t HericegoljO YeriI t. Breeea Jiro( B& SidokEa forelejO bEii) t foci* Seoeku& iiea ferigoseeea DoeedegejO, NikEt Yosoa dO bEa busilgea BdojO forelede(. DekEK foikEI B& Kimoa O Seoeku& kEdeit JedegeI DelbucieeebE& Doeesiregeoa YeBde( fdA Yo^. Heria forea Jiro( I Seoeku& Kidelo& dO DolgegorilejO BidokEdeit. DeKa DeI fedelI Holosoa foijoit oa Diit B& Seoeku& iiea DoeedegejO bEiigeoa bucideit. frKlda, Secol) t, SirbukEt bEiieeO foikEI, Holosoa foijoit iiea 20 - 30 kE^ oa NelegO bErigeoa Nerea Joi$, foijoit SelgeeeO foikEI bucideit foeceli( DeI. - Holosoa buciit foijemjI DeI Seiieeea Hereeedede(, buciK dO kurI kEceKO BI? - Mea O dO forojO firehsea fca HoiisI 1000 fca DekEhsI Ji& Bloeesea kEjO foijedeit Yo^ bula. Moehgo& Holosoa foijoit B& foijoit I YerO fca MoskueeO foikEI, Neria BidoKa, foiedo* foirkEa JirogesO Hoosleeesea, MesI Cehca DeI buciit Yo^. << DoirO >> kEdeit foikEt bEii& t kEK dO DoirO YosO iI DoilokEleK MedO Degegeca DeI, foinekE* Deehso( Hereeedede( buciit La da. Holosoa foijoit iie* buciK dO, Dwhniit I finO SorcieeebE& femereeea. bu* iie* buciK dO fiimO Yego^ t buci% t kEjO DoisokElekEoa Jeri^ DoirsO iI KicO bE* Gergede( B& Holosoa foijoit oa foijemjI DeK_ Jirol) t iI GergeeeO iia Doleda CekurdegO KicO ZegerdeeeO foikEI, BiK JirogesO iI fergedejO ku% t. Holosoa foijoit B& fordO iia DegoO Si( fer) t foikEI Moehgo& Geje*, fna Ce( fege* DO Desoa femidorejO firehsea Kimo_ fiehkujO buciK fca YegekueeO BI kEme* Moehgo& Kimoa O Seoeku& dO foii* t BleeO fenO Mederehdedeit. - Moehgolcooa oa Jokuyea kErehlejO firehsea BiK buciit Holosoa foijoit oa Diit DeI bEiieesea oO, HogoroedO bEa filge) t DeI oO? - Moehgo& buciit iie* buciK foijoit bEregoa forogO bEa NelegO bEiide(. pEeebEt Le^ t iia DoirbEljia buciit, feyosI KiosI iia felI GelI foisoit CO Holosoa foijoit oa Diit DeI. Heria DodO foisoit oa HobuA dO JeKa De& t forogO bEa NelegO foijoit iie* bucideit foeceli( DeI. DodO foisoit foibErmica kElbErI DeI Hereeedede( SiO da. SoyoehB foisoit Moia foijoit oa Diit DeI. foijoit oa foirkEa finO NikEt HobuA, foisoit oa foirkEa finO foiedo* oa iiea De& t kEmjiI t DeI kEKcilea BiK kElbErI iI foiedo* kEkEkEa MesI Neria feiileoecieeeeesea bEiide(. SoyoehB foisoit I DehrI dO foijehdehsea buciit kEdeit SiO da. - Dea O bEeesI Ce, MoiehkEt - frdenI feeesea << NeredeI SoyoehBcI >> frdemdea bEiieesea. Desicoiilieit kEiioa oa kua buciit foisoit oa Sodolgea dO Coeeo^ Yegekugeoa SimdeehgoI forolcede( folemjile& DeI Yo^ B&? - bEeesI MenI Mea O kEiioa oa fonegea ZebuA, feroeeeehgeI feiime( oa HeriyedO. foinekE* Mea O kEiioa fca buciit foisoit DO Seiia frdemdea MerkEoa folea Doirodeit. Mea O kEiioa fejiI t kEkEkEedea DeI Yerigeoa 10 - geoa kEokEoa I KieB^ dO 10 foikE* t MerkEji& iie* Sorgeeesea. MinO Hoye* bEeesI Dedea DeI HemdO SorolcejO firehsea. DoibEoa DO bEa KieB^ kEiioa buciit foisoit oa Sorgelda bE* iiea felderdeI La da. bEeesI MenI DoibEoa oa folea buciit iie* bucideit, Neiida 13 buciit Mededeit bEiieesea. DekEkEoa bEeesI MenI KieB^ dO SorcO firekEoa SoyoehB foisoit I Sodologeoa, fneoekEit oa Leeja foisoit I MesI Seiia foijejO bEiijO SoyoehB foisoit oa flde$ Nigoca iI DeiileeO Yo^ bEii% t kEjO foijehsea Yo^ bula. DekEkEoa fneoekEit DO GorbEa Ji& Sorolceeesea. - Miehgea Breeea O Deme) t DeI Mea O SoyoehB DoisdeI Hereeedede(. HogoroedO bEa HolB) t BI oO? - DeiimO ft, Miehgea Breeea O Deme) t kEdeit frdea O bElkEde& BI. foiedo* kEkEkEa I busilge& kukEoa GercO fireK dO finO fneoekEit oa Leeja foisoit DeI HobuA CiceO foisoit DehrI dO foijehdehsea kEdeit. Mea O folo_ oa DelbEgea DekE* t bEii) t SoyohB B& kEdO kEdoa DoirsO fca Bidodeit. Nerea, Serea I fenO febcieeeeeO bE* Leeja DeI fedelI Hereeedede( foisoit kEdeit La da. bEeesI MenI fneoekEit DO SorcO bEiieeO dO bEa SoyoehB foisoit kEjO Moehgolcooa oa Jokuyeeesea buciit bEiide( kEjO bEeesI dO bEa bucijO foijeKlohsea Yo^ bula. bEeesI fenO Jeri^ foisoit I finO foehsigeoa, << Moia oO?>> kEjO fesegoeesea kEsea. Mea O bEeesI << Moia, Moia >> kEjO kEleK dO, Dera bEeesI fenO << Kimoa Doirolkudea O MesI frdea O NikEt buciit foisoit bEiieesea, Dera finO Merdeeedegeoa foikEI Bloeesea kEdeit. Dera foisoit DeI fedelieeea bEiijO Megeoa foikEI. HericegoljO foijeK kEK bE* Dera foisoit fca DeehcO Yego^ t foldeeeO foikEI bEii) t >> kEjO feiiledoeesea kEsea. - YekEt Sonia Yo^. Moehgo& folo_ oa Delbegea DekErekuA SoyoehB iia Hemo( oa DekEdO De& t dO Nerea, Serea, Ge& Doirsolehdedeit. Heria SoyoehB buciit oa Hemo( oa fkua O bur) t Demdeit oa HobuA dO Yeme* foci* DeI bElkEde& bEiide( BI? - YirdiecO DekE* t bEii) t BiK Yego^ t iI Ge& MeeeeBoa, fosoa MeeeeBoa DO HobuyejO BleeO Yo^ bula. SoyoehB foisoit oa Hemo( oa fkua O Demdeit dekuA Nerea fenO Ge& MeeeeBoa DeI, Serea I fenO Cegea iie* DoirsolekEoa fosoa MeeeeBoa DeI kEjO foijedeit. Moia Doo* t fenO Ge& MeeeeBoa, fosoa MeeeeBoa DeI Hoye* JigesO BI. Cegea ByO fosoa MeeeeBoa DeI JigesO fenO DekE* t bEa, folegea ByO Ge& MeeeeBoa DeI JigesO fenO Doo* t bEa BI. Ge& fenO foirKljI DekEhsI bEa foihsojO, forogO bEa Heedode( foikEI fdA Yo^. DeiimO fca fosO bEa fonegeeeO foikEI kEmekEoa Ge& MeeeeBoa fenO DooredO De& t dO bEa, Ge& I DekEhsI bEa KikErkEcikEK foikEI kEmekEoa fosoa MeeeeBoa fenO DekE* t bEa bEiijO Domda fenO YirdiecO forosijO BI iI bElkEdedeit. foikE* t bE* kElebE&, Dera Hoye* SelcieeebE& fosO fenO DoroeesI bEa, Ge& fenO DekEhsI bEa SelcieeeeeO Yo^. Kimoa foikEda BleeO dO Dera Hoye* fenO Selde( Yo^ bEii% t La da. DeiimO fca DekE* t bEii) t Nerea, Serea fenO kEkErehsea O bElkEt Demdeit Blde(. DeiimO fca Ge& MeeeeBoa DeI Nerea fenO DekE* t bEa, Serea fenO Doo* t bEa bEii) t Yo^. Hemo( oa DekE* t finO bEii) t CeehkE* foiehkEt iia bElkEde& finO Ge& busI, kEkErekEoa Hogosoa Cine* oa fege* DO SiehkEjO BI iia bElkEde& Yo^ bula. Yerilceeesea= bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&