<< folea folo_ oa kE* t Ua DoeeeI HeolI >> - iI bEdole& t
2016-12-02
folo_ oa YekEt Hore& oa Cigolgea O PirB Gere( oa Horeldogea Ue* << folea folo_ oa kE* t Ua DoeeeI HeolI >> - Ua Sinecilehsea NeUregol) t Ua Doiso& oa fco_ oa kElelceKlkEt iI ku& t. Moehgo& folo_ 1980 foa dO Kicoa DeKlde* Bloeesea folea folo_ oa kE* t Ua frkEt JoiI Ua DoeeeI Wiywna Ua |nwwn]I dO 1988 foa dO NikEdoa forojO, fole^ Ue* Do_ |nwwn]I dO Dolgegorilea Bi, Ne, Mo, fe, fo - oa folea folo_ oa kE* t bEUgoleeO, bEyeleKlK, CoceleeO Jiro^ oa DoeeeI HeolI iI Bi, Ne, Mo, fe, fo - oa fereoa oa YekEt Hore& oa DeriKlehcioa oa 1985 foa O 95 doge* Jerli( Ue* bEdoleeesea bEUde(. fodO Ua Kicoa DeKlde* MoirdejO BI folea folo_ oa kE* t Ua DoeeeI HeolI iI 1993 foa dO bEdolejO, 1998, 2012 foa dO DodoreeeI Nemelda forogoloeesea. fdekE* Bloa fmo% t NI foUlecilejO bEUeesea HeolI DoeedegemjI Nogooa oa Jokucegololda Ua Kiriyea dO, Moehgo& folo_ foinO iI KirdelekuA Hogocegea dO NeUda folea DeledO folea folo_ oa 290 kE* t dO NikEoecO, Bsooa folo_ DeI NeUda 1500 GeroI, Hoye* DeledO folea folo_ oa kE* t bEUgoloeesea bEU% t. Moehgo& folo_ oa GedegedO Herilce) t foirkEjia DeleK Ua HemdO folea DeledO kE* t dO NikEdoa foroeeO, Hoye* DeledO kE* t bEUgoleeO kErehcekEt, Zegerdel) t foisoa NemehdehsekE* bEU) t Yo^. DoeeeUlebE&, Moehgo& folo_ SeK& oa 10 Ji& dO NeUda 64 folea DeledO kE* t dO NikEdohsea. GedegedO Bdol) t, Herilcegea O BdedO filere&, foi* t doieit Bloeesea folea folo_ oa kE* t bEUgoleeO fidebkudeI, foUla YeBca Ua Herilce) t iI JokucegoljO BI folea folo_ oa kE* t Ua DoeeeI HeolI iI Sinecilea NeUregoleeO Zegerdel) t Ua fole^ fca HeolI Ua Doiso& I BlbEsoregoljeI. kElelcejO BI fesegode& Ue* Sene& HoriyeeeO dO, Horeldogea dO forolceeesea kEsiKoa oa 73 HobuA NI Demjihsea Ue* << folea folo_ oa kE* t Ua DoeeeI HeolI >> - iI bEdole& t. bE, Doola
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit