GeebEgedo* oa ferigoebEgedo* DO << Ciehku_ Hegea >> fodoa KirdekE& t
2016-11-04
Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia Jerli( iie*, DoirO, NeiikE^, foiedosodea O fmo% t foecogoI GebuI t bEiigoloeesea firkEa dO, Ji& dO NikEt fode) t folgode(, Moehgo& folo_ oa DoirO iia DekEdO Zeehne& - DeriKa JerkEt iia << Ciehku_ Hegea >> fodoa I Moehgo& folo_ oa GebuyedO JoijokEcia, DegorI iia Degocia GeebEgedo* oa ferigoebEgedo* DO Gerdegolo& t. fna K frku^ DekEdO Zeehne& GerdegoleeO Yosole& I NekEkEjO Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI Ce, flbEhdorjI kEleK dO bEa, << budea O Hegea bEeeereee& B& Moehgo& oa Seiieeea fkEt foroa, fereoa Doimea, Dosege* Doeedeni&, frkEt CilokEt Yo^. Moehgolcooa oa bEeeereeeldO Kimo_ oa foroI iia DekEdO NI fjea Ciehku_ Hegea Yo^ >> kEmea DemdehlekEoa, << Ciehku_ Hegea >> fodoa iie* Mea O folo_ oa bEeeereee& Bloeesea Ne* t KiedO DeI frku^ ooa Zeehneeedede(. foinodo* Moehgo& DoirO NikEa febuyesli( forea BidokElcI dO fna Zeehne& I folgoeeO bE* SiioeBrilehsea. Kimoa Doirolkudea O Soyo& oa foinedO foi$ Soehgode( foreli( DO femjilda GergeeeO NI feme* foikE* DebE) t. folea Jegoa, foiI t DemjijO DeKa O forku& foikEda Mecoeesea MerkEji& oa DomoeedO forea BidokElcioa fca SilgerejO DeriKa dO Joeeso% t kEdeit B& Hoo_ foikEI. fkE& Bro( femidore& DeI Melcia O kE* DO DoirojO foisohsea Moehgo& KiO DekEdO femjilda dO Kirohsea NI YegekueeO fer) t foikEI Mea O foiedosoa O bEeeereee& kEmea foeceleeesea Yo^. << Ciehku_ Hegea >> fodoa I YeroehkEiilehcI fca Gerdeeesea O Dere) t Ge, ferigoebEgedo* foikEt kElehsea BikEoa << fna bEeeereeeldO fdo* Moehgo& DoirO iia frku^ DekEdO Zeehne& << Ciehku_ Hegea >> fodoa iie* MiliyejO BI dO Doii& oa bEyerdeI bEii% t. frdenidO bEI t iI MinI DoiroKljO foiskEhsea fkE& Melcia fijiI feB, frde^ oa feyea dO KidoljO fdoI JerkEt dO KirkEhsea buliit febuyesdO bEeesI Ne*, Bdo& foeesiyejO, Seoeku& DoiKrkEhsea Doimea folea, foeeegea DelejO KicO Heiireleeesea fkEt Nodo( DO bEa Delereeegeoa Delereeegeoa bEresI foikEI. fna Seiieeea Nodo( DO Doirohsea buA fejedeI Kimoa. Degocia BleeO Kise& oa Ge& I bEderegejO, DelekEI iia YekEt foreli( oa femda iI Neda dO MedereKlohsea Seiia SorgegolI, Seiia bEeesI Ne* oa iiea GebuI t iI Meeedegeoa bEresI foikEI >> kEmebEI. Dera bE* klin! oa NeremjidO folea folo_ oa DegorI iia Degolegecioa oa folea folo_ oa foroldogea dO DeriKa bEiirI fjelejO, 23 Nesoa dO bEa Moehgo& folo_ oa GebuyedO JoijokEcia Cola KirdejO bEiieesea B& << Ciehku_ Hegea >> fodoa I fiia K 28 Nesoa dO bEa KirdejO bEii% t. GorbEa kEokEoa DeI feii& oa KiO Ge, ferigoebEgedo* Doi$ feiime( oa bEyea - foiejiK& SomO iia kuA, Moehgo& oa Soyo& foreli( oa YekEt SorgegolI iI DoiKrkEa, Ceeede) t iia YeroehkEI Geje* oa << Soilda >> Cigol) t dO fejillejO, DelekEI iia Soehgode( foreli( oa DekEdO forku& Bloeesea Merins\uA iia DiyeDe* DO forieedea fejillejO bEii) t Yo^. Dera bE* 2015 foa dO, DelekEI iia Soehgode( foreli( oa folimpuA kEmehdedeit pw, Fi, Ceii|ws\uA iia NeremjidO folea folo_ oa MerkEji& oa DegorI iia Degolegecioa oa foroldogea dO Moehgo& fca feeh( t fode) t DeriKa bEiirI, Moia DeriKa DekEdO Zeehne& I NI Kirdehsea bula. bE, Jeye) t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit