<< frdeni_ DeBa DologeI >> |mpEnI GedegedO WeloiDA oa NoikEca iI NemehdeKlbEt
2023-01-09
foiehkErehsea Hoye* Se*T GeroI Hogocogea dO << frdeni_ DeBa DologeI >> |mpEnI 4,1 SeIT Doa NeKresO folBrilejO, 5,5 SeIT Doa NeKresO fegoreeeI iia femea fca fecigoljO, 4,1 SeIT Doa NeKresO f\sPrDleeesea bEii%T. fiehkuhsea iie* Brolegololda iia forol)T iI 500 SeIT fem dolle* iie* NemehdeKljO, fna foa O Neiida Brolegololda iI Do_ |mpEnI bEiigoloeedeeesea fca HoiisI Hemo( oa foiedo* Doibsia dO KirkEhsea BikEoa WeloiDA oa NoikEca iI NemehdeKlK Kiriyea dO DoirbEdokE* foleri& dO Moehgo& bEehkuA dO 500 SeIT fem dolle* Doib;ereKlK fKrkEt Kiliyehsea BikEoa 588,8 SeIT fem dolle* oa Brolegololda kujO, Doi$ bEehkuA dO 416,6 SeIT fem dolle* Doib;ereKljeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-03-24
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
Neiisle& oa Soehkuneeeeiireeea DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa LebEroDorI << FirekEdoI CoeeceleBrI >> SorgegolI iia Ge, fodokEre& bEeesI DeI MeDwmeDi( oa KiejekEiireKlo