N,ficiehnorB= frdea O forgome& fca NebcI, fsI finO La CilegojijO Hedegeleeedeeesea bEiide(
2023-04-06
SiejileK foeeegea O fe\EdwmI iia pElwonDolokuA iia Kiriyeleeit oa Cilegojieesea forgome&, forgome& oa SP* DogosO SodologecI, do\Do*, proqwsso* N, ficiehnorB DeI Yerilce& t. - pElwonDolokuA iia Kiriyeleeit I JoibkEa foiloit KirbE& Sodolde( Geje* kEjO foiilegede(. kEde& t fna Kiriyeleeit dO frdea O Cilegojieesea forgome& I bEsa Sodolde( Yo^ bEii% t? - frdea O Cilegojieesea forgome& Sodolo& oa SelBrI foibE* oa LeBreDorI DeI, Deeda bEa Cilegojieesea forgome& fca Gede% t DeKa O foi* t, SP* Dogosoeci* Sodolde(. HoredesO Cilegoli( fca bEa Hemiyerogeoa YeehjO BirI iia foiI t DebEeo* DO frdea O Cilegojieesea forgome& oa Dogosoeci* bEiieeO BlomjideI bEiide(. Deeda fca DekEjI febcO, LeBreDorI dO kumI iia DodoreeeI fergecile& iie* fokuye% t. SebsekE* HoredesO fca feBeesea DekEjI, HedegO HoredesO HoremdoleldeI Geje* fca feBeesea DekEjI Hoye* I Hoye* foikE* t fergecile& iie* fokuye% t kEsea foikEt La da. Frdea O forgome& oa SP* Dogosoeci* fenO foinO iia forgome& oa SP* Dogosoeci* Si( Moia Hedegeleeedea foiledehsea bEiide(. kEK dO bEa DedekE* finO Kimoa O Nidoa dO HereeedeeeO foikEI Dola JoibkEa Mi\ros|# iie* Here% t. YerO finO, NeKresoa O fordO Nogooa fca frdea O forgome& oa foldeBrI Nogooa Geroeesea. Yegekugeoa kEK bE*, folea SeI t Ji& iie* forgome& HoredesO Horemdole& dO Deroeedea KicildoirohcI foikEI forcia dO NeKresO fKsK fkuA fKsBrI Blde(. - Cilegojieesea forgome& SodoleeO Yeme* fecI HolBeede& DeI BI? - fodO MinO Ge* DO bEii) t foldeBrI B& SibEkEt - foB) t iia NeKresoa O fegoreeeI fca foldeeesea frdea O Cilegojieesea forgome& Yo^. Fna forgome& fenO Cereoa oa foiI t ByO 125 - 112 SeI t Ji& oa fmonekuA foiI t dO forgojO bEiijeI. foiloit KirbE& oa femidorejO bEiieesea CO Yo^ oO, DeKa fca kEdoa SeI t Ji& oa fmo% t bEiieesea foiI t iI SerKkEa Bseee% t kEbE& Cilegojieesea forgome& I JebE& SodoleeO YosodeI. KibsoK& oa Deii) t, DoronedO iia De& t kEkE* t dO, GobuA iia Bisa dO foikE* t foikE* t Doiro& oa forgome& forgode( SiO da. DeKa DeI fedelI folea SeI t Ji& oa fmonekuA Geje* JoiI iia bEiirile&, forcia fca bEa Sildegelea foikE* t foikE* t forgome& forgojO bEiieesea bEii% t. DeiimO fca frdea O Cilegojieesea forgome&, foi* t, SP* Dogosoeci* I Sodoloeesea iie* DoeeeI iia foiI t dO De& t kEkE* t, GobuA, HeehgeI iia Bisa dO Yeme* Doiro& oa forgome& forgojO bEiijO BI? kEdeit I Dodoreeeiile% t. DeKecilea frdea O forgome& I Sodoloeesea iie* DoeeeI iia Ce( foiI t iia fego* femiseeo& I Helegoa Dolegea, Cikuhliit, Kiidea SeriKa, HegoreI Bisa Nodo( oa felia bEiieesea I Doeedege% t. - Cilegojieesea forgome& I Yeme* kElbErI bE* frijO HeiijO folde( Yo^ BI? - Frdea O Cilegojieesea forgome& Yeme* HoredesO Horemdole& dO HedegeleeedeeeO BI kEdeit YekEt Cieeola. MedekEjI, Kia O Cilegoli( DO frdea O forgome&, femidea O foiledehde& HedegeleeedejO foiledeK foikEI. YekEbcilea forgeni( NikEdo& fegoloeesea HoredesO fca Gerde(. fileehgoI t Jene*, NeKresoa O fegoreeeI iia SebEt Geje* ooa fca foldeBrI YekEt Gero% t. - Moehgo& dO frdea O forgome& oa foldeBrI YekEt DeI Bisa Nodo( I NerelejO BleeO oO? - Moehgo& foroa O kEmjiyea dO Neliyeoa YekEt Nodo( DebuskE* fca forgome& oa foiledehde& foldeeesea bEiide(. fileehgoI t NeKresO, Jene*, Geje* oa DosO fegoloeesea, fmonegobuA, DomdegobuA, DoronegobuA, DoronedO, bEyeehEeoehgo*, Doi$ feiime( oa Nodo( ooa fca forgome&, DedekE* oa foi* t, SP* Dogosoeci* I filereKlohsekE* bEii% t. DebsI iia GobuA iia NeKresoa O fordO fca fmo% t finO Hemi) t fca CO filereKljO bEii) t foikEI forgome& oa foi* t foloeesea. Moia SibEkEt - foB) t Bloa DebsI iia GobuA iia HoredesO fca frdea O SilmoosodO Modoa O forgome& oa Doiro& oa Hoye*, GorbEa Joii& I NekEkEhsea. - Moehgo& foroa fca frdea O forgome& oa feehEeea O foldeBrI iI Hemi) t fca folbEt? - Moehgo& foroa fca kwolokuA iia Ce( foiI t iia Dogele& iie* 300 SeI t Ji& oa fmonekuA ByO dwwoa O fkEt Geje* oa RinI iia Biloit oa forgome& oa foldeBrI foldeeesea kEjO Yeride(. DeBa DologeI iia kuA B& 265 - 280 forci^ SeI t Ji& oa fmonekuA foiI t iia kuA. Dera foiI t dO DoeeeI iia Bisa Nodo( DO Seeeoli(, Modoli( forgome& forgojO bEiieesea bEii% t. forgome& fca NebcI, fsI JerkEt finO La CilegojijO Hedegeleeedeeesea bEiide(. Moia forgome& oa SP* Dogosoeci* fenO Hedegeleeedeeesea bEiide(. - Frdea O forgome& oa foldeBrI foB* kEmjiyea O HobuA dO Yeme* bEiide( Yo^? - Forgome& oa foldeBrI iia foB* kEmjiI t iI kEleK dO kEceKO, folea SeI t Ji& iie* Deroeedecieeeeesea Bleeo* febcO CoeelegoleeO dO Neliyeoa bErkEsiye& DeI. Jeri^ NikEt foldeBrI MesI HedegO Cilegoli( DO bEiieeO dO, NoiKkEt Jeri^ fenO MesI kEbEreit, femereeea Bderede( Cilegoli( DO bEiieeO JiziI t DeI. YerO finO, fono& oa Bloa folea Ji& oa Dorsil) t fca YeroehkEI dO bEa DeiimO femidea, DeiimO forgome& fiimorkEO Horedesoa dO Hedegeleeedede( kEsea MedelkEt MederemjI bEiide(. MinO Sodol) t kuhsea SibEkEt - foB) t, DebsI iia GobuA, Zejeeit oa GobuA JerkEt Cereoa oa foiI t iia HoredesO fca MesI Seiieeea forgome& Bloa SP* Dogosoeci* filerehsea. foB* kEmjiyea O HobuA dO Bidoa forgome& folded( BlbEcO Bi* DomO DelebEI bE* febEeO dO Kiedore& DeI. foci* fenO, Mea O dO DeiimO Jorigololda iia Dono( DoiKkEromjI bEiieeO foikEI. DeiimO fca SirekEa O Debceeit oa kEmjiyea O frdea O forgome& oa Cilegojieesea foldeBrI Mea O foroa fca foinO iia bEiide& iie* foldegedoI bEii% t. DelekEI Neiida dO HebdegeI, DomO kEmjiyea O foldeBrI Nogooa iiea Moi[wI dO Delbueesea bEiide(. Heria Mea O folo_ DO HemigesI HemigesI bEa 50 S^ forci^ kEmjiI t DeI foldeBrI BI. Yerilceeesea= Ge, FrdenibEdO
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&