DelekEI Ua Bisa Ua foi$ DO BirioekEKlo%T
2024-05-08
Yoinws| - Ua foi$ Soyo& oa << DelekEI Ua DoresomjI >> KidolBrI Ua fe[I, Nomoeeea DeleI Ua Bisa Ua Horiyea O 10 doge* YeroehkEI Cigolgea Mea O folo_ DO BljO bEii%T. fo( KidolBrI finO DelekEI Ua bErimdedO foi$ ooa oa foinedO Doreseee& ooa I Hedegelea HemegelejO, DoikEkEa SordelcileeeO Joril)T bE* Yoinws| - fca 1992 foa dO fkuleKlohsea folea folo_ oa foiila fejille)T Yo^. Moehgo& folo_ Do_ KidolBrI Ua Bisa Ua Horiyea O kEsiKa foroa O NikEt BikEoa 10 doge* YeroehkEI Cigolgea I KidolBrI oa fe[I, Nomoeeea DeleI Ua Bisa Ua HoriIT Bloa Yoinws| Ua Moehgo& oa foiedosoa O Homi_ DeI Hemdorea Moehgo& folo_ oa Jese( oa Geje*, Soyo& oa Yemoa fkEt foroa dO bEa feeh(T fode)T Jokuyea bEiigoljO bEU%T. Mea O folo_ foiehkErehsea Hogocegea dO folea folo_ DO DeBa, Bisa Ua kEmjiyea dO GorbEa foi$ I BirioekEKlohsea BikEoa Cineeesida kEdO kEdoa foi$ BirioekEKlK bE* fejillejO bEii)T Yo^. Yegoa O DoiroKa dO Bisa Nodo( oa kEmjiyea dO Moehgo& Mer! oa Coeelegol)T, << Hel(T Ua Noyeoa oa fo( GerbElI Ua buciit >> kEsea Hoye* foi$ I BirioekEKlK bE* JekEkEoa BI fejeI. Yoinws| - Ua << DelekEI Ua DoresomjI >> KidolBrI Ua folea folo_ oa Jieesegelda dO Mea O folo_ fca= << Lo feldea DobcI >> - iI 2011 foa dO << Moehgo& Sieheeoa deejoo* >> - I 2011 foa dO << Yisoa frdenI Ua Geejoo* >> - I 2023 foa dO deejoo* oa kEreldO KisiIT iI 2017 foa dO CoeedO HoehdeiijI Ua Hedea O bucikEsO iI 2023 foa dO folea folo_ DO BirioekEKlohsea B& fe[I, Nomoeeea DeleI Ua Bisa Ua Jieesegeldea dO= << Lo feldea DobcI >> - iI 2010 foa dO << Sekugolsoa de*T fkEt >> - iI 2014 foa dO << MerkEoa GereeO Ua foroa Sodo* >> - oa Moehgo& bE* I 2016 foa dO Do_ Do_ BirioekEKljeI.
foiila YeBde&
2024-06-10
fna Dolo)T Hono( DO Moehgo& folo_ DO BleeO foUla YeBde& oa DoUmO
olegeebEgedo* DO= - Jirgodoge* Se*T Ua 10 - dO= fo, Ye, Hore& oa fkEljidO SoehgogolI dO Ne*T DebsihcI bE* BirioekEKlohsea 1 336 Kimoa I folea NeUda dO MedekEle%T. Moia 2024 foa O fo, Ye, Hore&a
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D