Moehgo& oa Noloo* oa SelBrI iia kua qren]a iia |mpEnI Nogooa DeI Hemdore%T
2023-04-11
Moehgo& oa Noloo* oa |mpEnI Nogooa DelekEI dO felderdeI qren]a iia << Zenw& >>, << kwrmw_ >> brwndA DeI HemdO iia fejillegea O kE*T fkuleKljO bEii)T iI BiKda NeiiremdeeeO qren]a folo_ oa KidekEt fejO feeeoI, Kinesoa O Biria frkEdO Seiioa Mer! qwnoA foecelebEI. Dera bE*, fna Se*T iia Dologea fca Yisoa dO Mea O folo_ DO felbEa Yosoge* feiilcileeesea Yo^. fna finO qren]a folo_ oa KidekEt fejO feeeoI, Kinesoa O Seiioa oa Mea O folo_ DO kujO BI feeheeea O feiilcile& bEiibEI. BiKda NeiiremdeeeO qren]a folo_ oa KidekEt fejO feeeoI, Kinesoa O Biria frkEdO Seiioa Mer! qwnoA, << Moehgo& dO MesI Seiia BidokEhdeKa folea bEii)T iI kulI iia CinedO dO DenigoleeO YosodeI. Moehgo& oa Seiia CinerdeI BidokEhdeKa I GedegedO dO Denigoloeesea iie* Hola, foii*T iia KirsI NoKoa DO bEa BidokEhdeKa iiea f\sPrDleeeO BlomjI DeI >> kEmebEI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&