<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
2023-04-06
Neiisle& oa Soehkuneeeeiireeea DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa LebEroDorI << FirekEdoI CoeeceleBrI >> SorgegolI iia De, frdeniceceit bEeesI DeI Neima iia << Je >> feehkuA << Kimoa buciit >> Sonia I feehkuA HemdO folea iie* iiea 100 HobuA Jekuyelea foi$ Soyo&, fkEt kEla bEa frkumlea, foiedosoa O buciit iie* iiea foehsijO buciK CideBrI bEa fekugoljO BI HemdO folea Yo^. Do_ feehkuA iia Soroeecioa, 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji& dO << Moehgo& kEla, foi$ Soyo& iiea frkumlea DekEdoleIT >> kEmehsea foriIT DeI << Sorol)t, foreli(, SPrDA dO fekuca femjilda GergejO, Joi$ Herilce)T Heedol)T DeI foilikE* JiziITfeehkuA BleeO >> Joril)t Delbua SorolcejO bEii)T fejeI. Neima iia << Je >> feehkuA << FirekEdoI CoeeceleBrI >> SorgegolI fca Ji& BirI folemjilea Jokuyea bEiigolde( << No^ DeI NoiKrleIT >> feyea dO NikEoecO, fdo8 BirI No^ foehsia, Demdehle& KidoljO bEii)T fejeI. Moia << foirlokEa O foehsil)T foiedosoa O KidolBrI >> - dO FidebkuA DeI forolcejO bEii)T DeriKa O foehsieecI feehkuA Yo^. Dolo)T Hono( BirI foehsil)T iia Deiiloa iiea Ceku^ iie* << foirlokEa O foehsil)T foiedosoa O KidolbrI >> - dO FilekEdeit bEii%T. Cineeesida Moehgo& buciit iie* iiea felde)T foikEI Joi$ bucideit, Hordoa foehside( BleeO bE* Simdea SorolcejO bEii)T fejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-07
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegeoLI iia HeriIT bEregoa Bisa iia SorgegolI iia bE)T BlbEsore& oa bEeesI, SorgegolI iia fmonekuA BlbEsore& oa bEeesI, kudeoa kElea O feehkuA iia foyode