<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
2023-03-24
Neiisle& oa Soehkuneeeeiireeea DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa LebEroDorI << FirekEdoI CoeeceleBrI >> SorgegolI iia Ge, fodokEre& bEeesI DeI MeDwmeDi( oa KiejekEiireKlohsea Sorgelda DeI Neima iia << fe >> feehkuA << Kimoa buciit >> Sonia I feehkuA HemdO folea iie* iiea 100 HobuA Jekuyelea fdo* BirI foehside(, foiedosoa O foi$ Soyo&, fkEt kEla bEa DoikEkEhcI, DekEkEhcI Silideit HemdO folea Yo^. Do_ feehkuA iia Soroeecioa, 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji& dO << feleeo^ feleeo^ iie* fekujO femjildedeI SorolceIT >> kEmehsea foriIT DeI << SoreeO fer)T bEri& dO bEa fekuca, femjilda GergejO, Bsooa I Kiedoledeit, Joi$ Heedol)T Doilobsi& DeI HemdO folea BleeO >> Joril)T Delbua SorolcejO bEii)T fejeI. Moia << FirekEdoI CoeeceleBrI >> SorgegolI fca Ji& BirI folemjilea Jokuyea bEiigolde( << No^ DeI NoiKrleIT >> feyea dO NikEoecO, << Kimoa buciit >> Sonia fca bEa fdo* BirI foehside( fejeI. Fiehkuhsea iie* Soroeecioa oa foehsieeO CideBrI fdo* fca fdo* DO SeiijirejO, feehkuA iia Soroeecioa BiKda 100 HobuA foiedosoa O buciit iie* iiea foehsijO bucijO bEii%T. Cineeesida Moehgo& buciit iie* iiea felde)T foikEI Joi$ bucideit BleeO bE* Simdea SorolcejO bEii)T fejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&