Geje* oa Dosoa O foiileoeBrI dO fejilleeeO MerkEjildea NoKoa I Moehgo& dO bEa bEleoekEjO fkulejeI
2023-03-23
DoronegobuA feiime( oa feldeesirekEt SomO iia Nodo( DO bEiigoleeO, Geje* oa Dosoa O foiileoeBrI finO Mea O folo_ oa fdA oa Jese( oa bEI t Degegeeesea bEiide& dO foecogoI fecI HolBeede& DeI BikEoa Do_ foiileoeBrI iia Dwhniit DwhnolokuA iI Degegeoa NwqDI - kumI iia, kumI iia foiileoeBrI KihjiK SegorI DelbueedeeeO Yo^. Do_ foiileoeBrI Ji& dO 1,8 SeI t Doa Geje* oa DosO BlbEsoregoljO, 95 fo\Dea DeI Sideeeoa, di[w&, foehgocea O DoilesI, SiehkEreKlohsea Sidede( kEI, Joo( t iia DoilesI foiileoeBrile% t. << Moehgo& Geje* oa DosO BlbEsoregoleeO foiileoeBrI >> DoirO foimcidO ku, He, | - iia KiiceoekEK Jekuro&, Moehgo& folo_ oa JoibleK finjwnw*, do\Do* D, feldeececeit fca Doiso& oa BidokEa bEiigololda iia DoeeeI fiia Dodoregolo& t. - foiileoeBrile& oa BidokEa bEiigololda DoirbEa bEeeca feji& fca BirioecO bEii) t. fkua O bEeeca feji& kEjiI t DegoseeO BI? - YemerdeI CO Hemo( oa YekEt Ce( Hogoce) t, Kicoa Cirmeiilda, Neria MerkEji& oa MesI folea finjwnw* MerkEjildea O forolce) t, foyoa foeeegea Zegerdeeesea finjwnwrcile& Doiloblelda iia foiI t Zedoa O feji& Degosoeesea dO bEyerdeI bEii% t. foibE* HogoroedO bEa foyeldo) t HolB) t DeI, folea SelBrI Demneeesea fna feji& dO GedegedO DodogedO iia folea Jegoa Kimoa YekEkEa Kicoa Cirmeiilda GergejO bEii% t. Doiso& dO fneoekEit, femwri\Et, kwrmea, fiDelI, qren]a, f~ollendA, kudeoa, fispEnI JerkEt foroa O |mpEnI Nogooa forolcejO bEii) t. foiileoeBrI iia BidokEa bEiigololda iia fkua O bEeeca feji& BleeO Sorgelda iia Doi$, fmnelkEt, Ge& |mendA, fegoleeO, JeseBrI iia }wkEt, fejilcioa oa Hogolea O Geje* kEK MedO Yisoa bEril) t, 30 Miehgea Zo MwDw* bEeedegemjI DeI Geje* DoorekuA NoikEca iia SebEt, fosO DemjigoleeO 89 \^ Zogo^ HogoleI, Sieeegor) t iia SDen]I Nogooa, DeKa I Degeeesea Cekulgea DemjigoleeO fege* oa Zogo^, DedA SDen]I JerkEt DwhnolokuA iia BsO bEril) t bEiigolomjI Nogooa oa bEril) t iI fneoekEit oa |mpEnI 2021 foa dO fkuleKlohsea. fna Joa fesieelelda dO forogolo% t. Heria HoyerdekuA bEeeca feji& oa Kiriyea dO, foiedosoa DwhnolokuA iia DegeldoeeO Bloa DoseleeeO folea Doiro& oa bEiigolomjI, GorbEdekuA bEeeca feji& oa Kiriyea dO, foiileoeBrI iI Cekulgea, Dolegea, fego* iie* HeehgeeeO Dolegea O Cekulgea SDen]I bEri% t. fna Hoye* bEeeca feji& oa YeroehkEI KiiceoekEhcI bE* Moia fneoekEit oa |mpEnI SilgerejO, 2022 foa O 10 doge* Se* t fca feji& iiea fkulehsea. Do_ |mpEnI fodO bE*, Moehgo& dO DoilokElehcI iia Geje* iiea bEiigoljO, kwoDwhniit oa Sodol) t bEa Degoseeea Zegerdel) t DeI Dwhniit, Dono( DoiKkEromjI, DedekE* oa fdA feehkuA iia NeiileKlohcI, BiK Doiro& oa Doselea KiiceoekEhcI bEa SoehgoeeO, foiileoeBrI iia DelebEI dO bEre) t MeDwriye&, Kimoa KicO DedeeeO feji& I kujO bEii% t. Dono( DoiKkEromjI iI foibErseoa oa JewodA DO foiileoeBrile% t. Heria budea O Sene& Blgeeesea O DegegO Ce( Hogoce) t, Jerode& kEmneK fKdea fca kEdO DomO foB* oa, DekEkEBrileK dO KiedoreldeI Jeri^ Dono( DoiKkEromjI iia fdA feehkuA, Gea kuca iI Moehgo& dO foiileoeBrilejO foeesereeeO Yo^. KiiceoekEhcI |mpEnI Mea O folo_ DO foiileoeBrI bEa forogoljO firea, BlbEsoregoleeO foiileoeBrI iia fdA feehkuA, Zogo^ HogoleI iI f-eda foiileoeBrile% t kEdeit Mea O folo_ DO YekEkEa fecI HolBeede& DeI. - Geje* oa Dosoa O Dosoa - fegola, Demso( oa fordO fca foiileoeBrI iia DoiKkEI fdA I Heehge% t. DoiKkEI DosO DemjigoleeO HogoleI iI DelbueeO feji& kErkua foirKljilejO bEii% t BI? - DoiKkEI fdA I DemjigoleeO 530 \^ HogoleI iI DelbueeO feji& I kudeoa oa |mpEnI KiiceoekE% t. DemjigoleeO HogoleI iI 2025 foa O fkua O foleri& dO bEeedegea bErijO DegoseeeeeO bE* Doiloblehsea. fodO bE*, HogoleI iia bEiirI JoiI iia Jiroeele&, finjwnw* kwodw[I, kwoDwhniit oa Neribcileeesea Sodol) t, DoiKkEI Dosoa O SiejI Cine* oa Neribcileeesea SiejilekEt JerkEt feji& I Degoseeea, Dwhniit oa Jiro( Doiso&, Doi* Segoca iia bEril) t bEiigolomjI, CebE* fosoa O HeehgemjI iia bEiigolomjI Nogooa I bErijO bEii% t. - foiileoeBrI iI fejillegoleeO BlbEsoa Kicoa I kErkua bEleoecO bEii% t BI. GedegedO iia MerkEjildea NoKoa I kErI fodegea fejillegoleeO BI? - foiileoeBrI fesieelelda dO foroeeO dO 550 forci^ finjwnw*, Dwhniit oa fejildea Zegerdel) t DeI. Neria MerkEji& oa 300 forci^ finjwnw* I foii* t iia Hogocegea dO, bE) t Jerode& iie* bEleoekEK fKdea fca SiejileK foeeegea DwhnolokuA iia YekEt SorgegolI dO bE\Elew* oa feehkuA Si% t bE* NekEkEjO, DeoeKlkEdO KidolBrI JerlejO fkua O flsehcioa iiea feBgeoa bEii) t. Geje* oa DosO BlbEsoregoleeO foiileoeBrI iI DoibEhdeI, DesorejO DelbEreK NeKresO fosO DoirohcI iia forcia dO fejillegolde( Dola foiileoeBrI iI fesieelelda dO forogoloeesea fkua O Ji& ooa DO GedegedO iia DorsilgedeI MerkEjildea, finjwnw* ooa I JeiilesI foikEI fejillegoleeO Zegerdel) t DeI. Moehgo& finjwnw* ooa bEI t Degegea fejilleeeO CideBrI fjemsihsea iie* GedegedO fejilcioa I foiI t ZedO DeI CoikEle% t. Moia BlbEsoa Kicoa O NoikEca BiridoKlK iia Doleda fireK Ji& fca fneoekEit oa Geje* oa Dosoa O Domoeeea |mpEnI iia foiileoeBrI NoKoa DO Dedol) t kulkEK DoeeeI fesegode& iie* forioecileeesea bEiide& iie* Dokurelcegeoa bEii% t. Yerilceeesea= bE, foyoedelkE*
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D