Moehgo& Kimoa Seese* DeO Nisohsea O 42 Ji& oa foI DokuyejO bEii%T
2023-03-23
Joi, Ho, folo_, Bi, Ne, Mo, fe, folo_ oa Seese* oa Hemdoreeesea NisolkEt bE* Moehgo& Kimoa Seese* DO Nisohsea O 42 Ji& oa foI foinodo* DokuyejO bEii%T. 1981 foa O GorbEdoge* Se*T iia 22 - oa fdo* folegeebEgedo* oa Ce( iie* 22= 59 Ce( DO Joi, Ho, fo - oa HozoI bEgedo*, Bi, Ne, Mo, fe, fo - oa bEgedo*, Joi, Ho, fo - oa Seese* oa NisohcI Wledimi* felw\sendrowicA Jenibw|wA, Bi, Ne, Mo, fe, folo_, Joi, Ho, fo - oa bEgedo*, Bi, Ne, Mo, fe, folo_ oa Seese* oa NisohcI Joi, Kiroreeeca Ne* oa BirildoKa DeI Hemdoreeesea bE( << Soyoi[A - 39 >> KilkEt bE* Seese* DO KikErohsea Yo^. Do_ Hemdoreeesea bE( GorbEdoge* Se*T iia 30 - dO 19= 42 Ce( DO fkEt DelekEI dO bEa femjildedeI bEgoeesea DeokEt DeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&