<< fos\E* - 2023 >> Negedo^ oa Silideit ooa Dodore&T
2023-03-17
femwri\Et iia \uno foreli( oa fe\EdwmI iia << fos\E* >> - oa Zeehne& GerdegoleeO 95 dekuA fode)T iia Yosole& fe, Ni, fo - oa Lo_ - fenjwlw_ Hode%T Dewa Gere( DO BljO, Silideit ooa iiea Dodoregolo&T. fna fode)T iia Silideit fmehdeI Goo& DoirI iia Zeehne& I feeh(T fode)T fe[I JoijokEcia Kirdehsea iie* iiea foeceli( DeI bEiibEI. Silideit \uno= << BiK Joiile_ BiKI La YirdiecO dO NikEt Doo*T >> Silideit frehdeI Goo& DoirI iia JoijokEcia= brwndoa qrwii[w*, << HelimO >> Silideit fmehdeI Goo& DoirI iia JoijokEcia= MizwlI Ywo , << BiK Joiile_ BiKI La YirdiecO dO NikEt Doo*T >> Silideit NeiiregoloeecI= deniyw& \wea, deniyw& ZwiinwrDA, << BiK Joiile_ BiKI La YirdiecO dO NikEt Doo*T >> Silideit wisoiwe& fqqw\DA= << feweDe*= fosoa Ji^ iie* >> Silideit bErimdedO \uno= << NewelnI >> Silideit DegO forogololda= << DekEdO BO= Mewwri! >> Silideit \uno iia DegoO= << NeDoA NeDoA >>, \Ela b~eiirewa, Re~oi& Sip;igoinI Silideit Deiija Jeselda= << bEregoa qronDA dO BiKda CimekEt foikEI >> Silideit HobcesO JeeeB*= << He*T firbu_= We\Enda fKrida >> Silideit GedegedO \uno= << bEregoa qronDA dO BiKda CimekEt foikEI >> Silideit kEokEldeI iia \uno= << puno\cio >>, kuyoillwrmo dw& Doro, Mer! KisDeqsoa, kwrI foiehge*, felw\_ Woir\;wI Silideit fmehdeI DoseleeeO DoirI= JwiimI LI \uyorDi_, << BiK Joiile_ BiKI La YirdiecO dO NikEt Doo*T >> Silideit frehdeI DoseleeeO DoirI= \wA f~iyoA \wea, << BiK Joiile_ BiKI La YirdiecO dO NikEt Doo*T >>
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D