Moehgolcooa 2025 foa dO bEa bElea oO?
2023-03-17
Moehgo& buciit oa Ceku^ kErehlekEa dO, Moehgo& foisoit oa folea kE$ fca Soehgoa fesieeleeeO BlomjideI, DedekE* finO HogoroedO bEa CilokEdeI, JoiriKO foikEI KirbEdeit bEiieeO fenO Neeit DeriKa O kErehcekEt Zegerdel) t bula. DeiimO fca fna doge* DO bEa, Moehgo& buciit oa Yoini|dA SDenderDA, |dcile& oa fesegode& I foecele& t. Moehgo& folo_ fca Moehgo& buciit I Yoini|dA SDenderDA oa BirioekE& dO forogoleeO bE* 1996 foa fca fejillejO, Moehgo& folo_, BiKda NeiiremdeeeO kudeoa fereoa folo_ oa Hemdoreeesea feji& oa kEseit O 1999 foa dO bEiigoljO, 2000 foa dO Yoini|dA SDenderDA I Gergeeesea bEiide(. fiia K Moehgo& buciit iie* Ceku^ forcia dO buciK, finDwrnwDA dO fesieeleeeO NikEdohsea SDenderDA DeI Bloeesea CO Ceku^ forcia O DomO foiiledo& oa SisDw^, prohre^ :<< Windowoi[A >>, << Me! >>, YeehjO BirI iia Ww$ brewoi[w*" - ooa DemjiK foikEI bEiieesea. Hoyedoge* DO, Do_ SDenderDA dO Moehgo& buciit oa foisoit oa Hobure& ooa I kErkua |dleeeO De& t bE* Biria DoiKreeit DoseeegedoI fca kErehlekEt, NebdereKlolda finO fodegesireldeI bEiieesea bula. DeiimO fca |mpyoiDw* oa foisoit oa Diit JokuyeeecI, prohre^ KihjiKlohcI Ne* Do_ Do_ DO bEa Doiri^ JokuyejO fesieeleeeO Bloeesea Dola foikE* t foisoit oa Diit iie* SolijO HereeeO dO felde) t Gerde( Kiedore& fca SeljO CideeeO foikEI bEiibEI. Moehgo& folo_ DO 2019 foa dO Bloeesea folea folo_ oa Yoini|dA oa Hore& fca HoiisI Moehgo& buciit oa SDenderDA dekuA foisoit oa Hobure& oa DeiilBrI KisonohdO iI foikErecilea seiijiregoleeO dO fekuca GercO, De& t Nogooa sene& NeiilebE& Moehgo& buciit oa Yoini|dA SDenderDA I Hordoa foikErecileK Siido& dO Kirohsea Yo^. DeiimO fca Moehgo&, kudeoa, Yoini|dA oa HoriI t foibE* foibErseoa oa SDenderDA I bEdoleeeO, JihdeleK feji& kErkua foirnijO bEii) t iI Ceku^ Kihji&, Herilce) t HolBgea O Yemoa O feeeeleeeO MerkEjildea bu, bEoemesoiroeit Bloa Do_ Yemoa O DerkEdekuA Moehgo& buciit oa yoini|dA BlbEsoregoleeO feji& oa bE( oa kEsiKa bE, f-ehkEdeleI Ne* fca Dodoregolo& t. bE, f-ehkEdeleI= Mea O feji& oa kEseit Sinecilehsea SDenderDA oa KisonohdO bEa bEleoecikEhsea - Mohgo& buciit oa Yoini|dA |dcile& I JihdeleK feji& kErkua foirnijO bEii% t BI? - YeroehkEI dO bEa CehcerejO DegoseeO Zedoa dO bEa bEii% t kEjO foijejO Blo% t. kudeoa folo_ Yoini|dA SDenderDA iiea SinecilejO, bElea Blgegeoa bEdoleeeO Zedoa dO bEa bEii% t. Mea O feji& oa kEseit kudeoa oa Yoini|dA SDenderDA oa foisoit oa Hobure& I fiji& BlgejO foikErecilekEoa, Yoini|dA oa HoriI t bEsa kudeoa oa SDenderDA bEdoleeedeeeO bE* Yoini|dA oa SDenderDA oa KisonohdO iI fijilkEa BlgejO CehceleK Yo^. Mea O feji& oa kEseit KisonohdO bEa bEleoecikEhsea. fodO Sinecilehsea SDenderDA oa Dw\sDA HobulBrI iI bEleoekEjO bEii% t. - Goo& fesegode& ooa fenO Ye( YegO bEiide( Yo^ BI, Yegekugeoa fiia K fodegesiregeoa bEii) t Yo^ B&? - Goo& fenO SDenderDA I foiB* Moehgo& dO NikEt foikE* t, Moehgo& folo_ DO filge) t DeI bEii) t iI JihdeleK, fiji& DoirsO DeI Hereeedede( DemdehdO NoKoa oa fesegode& I SiioeK feji& Yo^ La da. DeiimO fca kudeoa oa De& t DeI Hemdorea fejillejO, KisonohdO bEa kEdO kEdoa fode) t Solilcegeoa Dolgegeoa, Degeregologeoa YeBjO bEii% t. << |widA 11 >> - fca Blogeoa NikEt fca Hoye* Ji& JoeesoehkuA bEiide& dO foroeesea CO Ceku^ iie* MedekEle& iiea SolilcejO bEiieesea. DekEkEoa NikEeda foikErecileK BlomjI foikEI, foikEt iia Domda << -e >>, << -o >> JerkEt bE* DoirsO finO filgereeeO foikEI DemdehdO NoKoa I kE$ iie* foiledekEjO, DedekE* I Joi$ buciK Doiri^ iie* Yo^ oO, felde) t JeseeeO prohre^ iie* Jokucegoloa SiioeBrileK bE* Siidohsea. - Moehgo&, kudeoa DO SDenderDA iiea Dokurecieeeeesea Dokuyeldo& dO, Yoini|dA oa HoriI t fesegode& I SoejiregoleeO foikEI SiioeK BlomjideI oO? - Hore& dO forolceeesea kEsiKoa Sene& NeiilejO bEdoleeesea B& Yoini|dA oa HoriI t DoeeeI iia Sene&, foikErecilelda iI Ce( feldeeeO foikEI bE* SDenderDA dO forogoleeO BlomjideI. Cineeesida bEa Nemelda, forkueedeeesea Demdeit Gero& t kEK dO Yoini|dA oa Horiyea O Hore& iie* forogoljO, fesegode& foikEI NemekEoa La YeBcieeeeeO Yo^. - fodO Da BiKa O bEdolegoleeO kEjO BI SDenderDA febuI t iia JoiI iia Jerci^ dO Dolgegorileeesea kEjO foiilegejO bEii) t. DekEK bE*, fdokEt foirkEa kErehledeit << foirKkEt>>, << KiriI t >> JerkEt foisoit ooa kErehlekEa fca GereeO oO? - febuI t iia JoiI iia Jeric^ I Goo& Blgea bErimdele% t kEjO GorbEa De& t Doeedeeesea. DoirsO iia Jerci^ I Jeri^ HobuA Kimo_ bErimdelejO bEii) t. Dera finO Moia pErelw& Meyi( iie* KihjikEoa YeBeeO bEiieeO. DekEK bE* << foirKkEt >> JerkEt foisoit oa kE$ iie* bucihsea Joiile_ I foikE* t foisoit oa kE$ DeI BlgeeeO dO KirbEKldeit prohre^ Zegerdel) t DeI Blo% t. \uri& foisoit oa Jeri^ kE$ I KirbEKlK dO fodO CO foikE* t prohre^ fesieelede( SiO da. Yerilceeesea= bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D