<< HodeldoeecI foikua >> fe[I iia \uno Negedo^ oa << feldea DogoI >> Zeehne& KirdebEI
2023-03-10
NeiiregoloeecI Je, SeehkEdorjI iia << HodeldoeecI foikua >> Moehgo& oa forea Seiieeea O \uno qren]a iia WwsoilI Hode%T Blde( fe[I iia \uno Negedo^ oa DeriKa Zeehne& I KirdejeI. 1995 foa fca HoiisI Jokuyea bEiigoljO BI Do_ Negedo^ fe[I iia \uno iia Silideit I Silgeregolde( fwoiropEt iia Hemo( oa DomO \uno Negedo^ Yo^. foinO Ji& oa WwsoilI iia \uno Negedo^ dO 31 foroa O 85 BidokE& Silideit oa DoilokEt foirisoldojeI. Ji& BirI 30 Mieh)T GeroI foijehcioa DO Dologea Doiro& iie* 90 Sieee^ \uno iI Sonireeegolde( fna K Negedo^ dO 12 Zeehne& Gerdegolde( oa DeriKa finO ByO << feldea DogoI >> Zeehne& I kudeoa, wiywDne^, fe[wrbEiijea JerkEt SilgerejO foiledehsea Yisoa folo_ oa \uno fca, folea folo_ oa SiKhcioa Sene& NikEdeI bE* << HodeldoeecI foikua >> \uno dO KirdekEjeI. fo( \uno iI fireK DoirbEdokE* Se*T iia 28 - fca YePa O \uno DiyeD* ooa iie* felbEa Yosoge* DelkEce%T GergeeeO fejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&