<< feldea Doi& oa fjea >> - iie* 12 Melcia SilgerejeI
2023-02-17
Mo, foi, fo, Neii, Redio fca << DeBa frdenI >> NebdereKlkEt iia NeremjidO << feldea Doi& oa fjea >> - I Ki, Ki, fe, fe, Ki, foii - iia Yemoa DeI Hemdorea Ji& BirI Dodoregolde( folemjile& DeI. fna Ji& foiBreeeehgeI feiime( fca 12 Melcia << feldea Doi& oa fjea >> - iie* Silgereeesea bEii%T. fosoa bEr_ Ji& dO 220 foiniyea fca 200 Dogo& Biijigoloeesea foyeeh)T SomO iia NikEdokE* bE( oa Melcia Ce, bEdO - foyoa dO << Feldea Dogo& oa fjea >> Zeehne& I fo, Ye, Ho - oa kEsiKa Ge, GeeBlooa, feiime( oa Jese( Dero)T fe, fisidorjI Ne* Gerdegoloa bEye* KirkEbEI. foiBreeeehgeI feiime(, bE, bEdocimeit
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&