ferslea bE, foreeoebEye* ComO iia fjea BlbEI
2022-12-30
foiedosoa O frkEt CilokEt, Dosege* Doeedeni& iiea SerKkEa Meedogoloeesea O 111 Ji& oa foI dO Jorigoloeesea, Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia NeremjidO ComO iia DoilokEK folo_, feiime( oa Felde* Cola DeI Silideit 128 BikEt iia bErildogea dO SeleehkEt feiime( oa Cegeenego* SomO iia HeriyedO, << felde* >> SPrDA HoriIT, << fede* DrwiidA >> |mpEnI, << DeBa - Hea >> DebjiyEa O BikEt, Si%T, JelegO ferslea bE, foreeoebEye* DoiroKlejO, feeh(T fode)T YeroehkEiilehcI iia ComO iI GerdebEI. kEedeI feiime( oa bEdosirekEdO SomO iia HeriyedO, << kulicia >> SPrDA HoriIT, << Hea - kEedeI - FeBrgO >> Debjiyea O BikEt, Si%T, JelegO folo_ oa Herce)T Ge, bEdereeeO foijoKrlejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-07
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
Moehgo& folo_ oa YekEt SorgegeoLI iia HeriIT bEregoa Bisa iia SorgegolI iia bE)T BlbEsore& oa bEeesI, SorgegolI iia fmonekuA BlbEsore& oa bEeesI, kudeoa kElea O feehkuA iia foyode