kEokEoa ooa foiedosoa O buciit Uea SorcO, foi$ Soyo& Ue* Uea bEeeereeebEI
2024-05-14
NeUsle& oa Soehkuneeeeiireeea DeKrkEt Ua YeroehkEI BlbEsore& oa 153 doge* SorgegolI foiedosoa O Moehgo& buciit Uea DoikEkEa DelkEreKlK Joril)T bE* << Hedoa foeeegea bu* bucilkEt >> DoirO Ua BsO bEUgolol)T DeI Hemdorea bu* oa bucilkEt Ua feeheeea Zedoa O Sorgelda iI fna Se*T Ua DoirbEa fca 12 - DO Jokuyea bEUgolo&T. Moehgo& bucUt B& Moehgo& foiedosodea O foyoa O Soyo& oa foinedeI BikEoa bEeeereeeldO foi$ bula. Mea O folo_ 2025 foa fca DoirO Ua Bloa foroa Nodo( oa foibE* Uea fodorioeeeO bEUgolol)T felbEa buciit Uea \uri& Bloa foiedosoa O buciit Ue* Hooslegoloa KidolK bEleoekE& I Heehgeeesege* fdoI iI Kiro&T. Do_ Sorgelda iI foi, Mo, foi, Je, foroa O fordo_ Hoda Ua Side*T Ua HolBgea O DeriKa, << Hedoa foeeegea - Soyo& Jigolcile& >> - oa |mpEnI Ua Jekuro&, Doiso& I Senegecilea kErehjiKlohcI p, weehdeeBO fodoridoa YeBgoloeesea Yo^. fna K bu* oa bucilkEt Ua feeheeea Zedoa O Sorgelda dO NeUsle& oa YeroehkEI BlbEsore& oa 153 doge* SorgegolI Ua Jirgo)T fca 12 doge* feehkuA Ua NeUda 543 SoroeecI, 48 bEeesI Hemoroeede&T.
foiila YeBde&
2024-06-10
fna Dolo)T Hono( DO Moehgo& folo_ DO BleeO foUla YeBde& oa DoUmO
olegeebEgedo* DO= - Jirgodoge* Se*T Ua 10 - dO= fo, Ye, Hore& oa fkEljidO SoehgogolI dO Ne*T DebsihcI bE* BirioekEKlohsea 1 336 Kimoa I folea NeUda dO MedekEle%T. Moia 2024 foa O fo, Ye, Hore&a
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D