SobuleeecI Dea dO bEa bEyerle&T
2024-05-13
folea folo_ oa Sobuleeecioa oa fdo* I Dokuyeldogoloa Moehgo& folo_ oa YeroehkEUlehcI Ua fibEkE& dO JokuyeeedejO BI << SobuleeecI Ne* Ue* Uea bEeeereeeIT - 2024 >> fer)T kEmjiIT << forea Geeit >> CoeeceleBrI dO fkule&T. Do_ fer)T kEmjiIT bE* SobuleeeoI Ua SelBrI Ua << Si%T SerKlda Ua Bdol)T - freK& MeedO >>, << SobuleeeoI Ua DoselemjI Ua Bdol)T Ua Jeri^ fesegode& >> Sedo$ Ue* fileoekE& kElelceKljO << SobuleeeoI Ua DoselemjI, foUlecilekEa O Cine*, feyo& foikEI Ua bEUde& oa Sinecile& >>, << SobuleeeoI Ua Kimoa O NokEca Ua Kihji& >>, << SobuleeeoI Ua fodoridol)T, MeehleUle& oa Sinecile& >>, << NeUkE^ oa freK& MeedO Ua SobuleeeoI Ua DoselemjI, foUlecilekEa O Sinecile& >> Sedo$ Ue* SelBrI Horeldogea Nogooa BleeO Yo^. Moehgo& folo_ oa YeroehkEUlehcI fo, KirelsoikEt, fereoa firkEoa oa Uea freK& MeedO, feyo& foikEI bEiide& I Sekua HemegeleeeO Ua DoilokEt Kicoa JioeKjO bEUeesea Bloa fodO fejillejO bEU)T SobuleeecI Ne* DO bEye* KirkEjO, SeUa SeUeeea I Kisea firokEbEI.
foiila YeBde&
2024-06-10
fna Dolo)T Hono( DO Moehgo& folo_ DO BleeO foUla YeBde& oa DoUmO
olegeebEgedo* DO= - Jirgodoge* Se*T Ua 10 - dO= fo, Ye, Hore& oa fkEljidO SoehgogolI dO Ne*T DebsihcI bE* BirioekEKlohsea 1 336 Kimoa I folea NeUda dO MedekEle%T. Moia 2024 foa O fo, Ye, Hore&a
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D