<< hrwmmI - 2024 >> Negedo^ oa Silideit ooa DodorebEI
2024-02-08
Kihji^ oa YirdiecO iia Silideit ooa I Silgeregolde( << krwmmI >> Negedo^ oa 66 dekuA fode)T iia Zeehne& GerdegoleeO Yosole& fe, Ni, fo - oa Lo_ - fenjwlw_ Hode%T femjilda DeI BljO foiedorle&T. fo( Negedo^ iie* 90 GeroI Doiro& dO Zeehne& folgode( BikEoa GoolleeeO Zeehne& ooa I Kirdehsea frku^ ooa I DenilcegoloIT. << foa O Silideit Como( >> Zeehne& I Degocia Dwiilo* SwiqDA KirdelokEt. fiehkuhsea iie* Dera bE* fo( Zeehne& I DoirbEdekuA fode)T bEa Kirdehsea feeheeea O forea BidokElcI BljO bEii)T Yo^. << foa O Silideit DegoO >> Zeehne& I femwri\Et iia Degocia bullI feiili+ << bErbuA >> \uno iia << buA Yegoa O DoilokEt BidokEhdehsea BI >> DegoO bE* iiea KirdejeI. Heria Degocia MeiilI Seiiroi_ << CecekE_ >> DegoO bE* iiea << Silideit P# Geeecegercileesea foijeKlBrI >> iia fjea iie* SilgerejeI. DeKa O HobuA dO << hrwmmI >> Zeehne& I feeh(T fode)T febcO foijehsea finO fna. Moia Do_ Negedo^ oa Silideit Si%T forea BidokElcI bE* femwri\Et iia Degocia Wi\DoriIT MonwDA Dodoreeesea bEii%T.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-04-12
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
ibsoK& feiime( oa Deriyeleeit SoMO iia Ye, B, SorgegolI iia HemdO folea << Kimoa buciit >> Sonia I Doeedeme& Jekuyelea foehsijO bEii%T. Deda 2025 foa fca DoirO iia felbEa kEreit I