fna Dolo)T Hono( DO Moehgo& folo_ DO
2024-01-29
2024 foa O NikEdokE* Se*T iia 29 - fca Hoyedoge* Se*T iia DoirbEa dO BleeO foiila YeBde& oa DoiimO= folegeebEgedo* Hoda dO= NikEdokE* Se*T iia 29 - dO= fdA oa Jese(, Kihji& oa Yemoa, fe[I iia Kihji& oa bEehkuA Hemdorea << HobuA iia kEbsi& oa KiroehkEt forogololda iia Qroi^ >> - I << ZeehrI La >> Jocioa bEgode& dO Jokuyea bEiigolo%T. NikEdokE* Se*T iia 29 - dO= kEokEoa oa frkEt, Hemegele& oa Sodol)T - 2023 >> foiedosoa O kEmjiyea O DeKBrI Sodolgea O foi*T doieit I << Doosieit >> Jocioa bEgode& oa << SoyoehB >> Deehku^ dO folea Neiida dO Denilcegolo%T. NikEdokE* Se*T iia 30 - dO= Bisecilehsea Kihji& I frcimjiKlK 100 Hono( oa feji& oa Doilob;ekEa O DegegO fegola fegoreeeI, KiedO foiileoeBrI iia Yemoa O KiedO foiileoeBrI iia Bdol)T iia Geje* fca << Bisecilehsea Kihji& - KiedO foiileoeBrI iia foiileoeBrile&, DwhnolokuA iia pEr! >> Sedo$ oa Kiriyea dO fegoljelda, kElelceKlkEt Blo%T. NikEdokE* Se*T iia 30 - dO= << ZeehrI La >> Jocioa bEgode& dO Hodeldogea O SeehKjilda iia Qroi^ Blo%T. NikEdokE* Se*T iia 30 - dO= Jese( oa Geje* oa fkEljidO Horeldogea DoirO iia fordoa dO Blo%T. NikEdokE* Se*T iia 31 fca Hoyedoge* Se*T iia DoirbEa dO= GobuA iia Doeesia Noyea HodoeedO Do, DeejierebjeI iia Meedolehsea O 220 Ji& oa foI iI Dokuyeldogoloa << DehrI iia HodoeedO >> Bijiit oa JoijokEt iI << |rPreDA |nwwnzia >> Doi$ oa Deiije%T Doeele%T. Hoyedoge* Se*T iia NikEa dO= foi, fo, Ye, Di - oa forea BidokElcioa Moehgo& Doimea O folemjileldO Se*T Si%T iia bEye* I foeedojO Moehgo& foiedosodea O Degoa YekEt Seeit KimorkEt fca DekEjilea frKK << fereoa oa DegoO MinO >> fereoa oa Degoa O Doeelelda iI Dosege* Doeedeni& oa fordoa dO Dolilegolo%T. foroa Nodo( DO= NikEdokE* Se*T iia 31 - dO= KibsoK& feiime( DO= << kErehlehcI - Cegea Se*T >> foijesKleeit Hodeldo)T Blo%T. Hoyedoge* Se*T iia NikEa fca GorbEa dO= fmonegobuA feiime( DO= GobuA iia feyele& Jigolcile& oa foogea foiila fejille)T ByO << 16 Doimea DemekEa O bEye* >> Blo%T. Hoyedoge* Se*T iia NikEa fca GorbEa dO= foiBreeeehgeI feiime( DO= forea Heoeeeomelcioa oa foijesKleeit Hodeldo)T Blo%T. Hoyedoge* Se*T iia Hoye* fca DoirbEa dO= bEyeeheeoehgo* feiime( oa Doi$ DO Se*T Si%T iia foijesKleeit Hodeldo)T iI Jokuyea bEiigolo%T. Hoyedoge* Se*T iia Hoye* DO= fobsO feiime( oa folegeehgo^ Somoa dO << foiireoa Moehgo& oa bEgedorli( Dooli_ HeiileeeO, Yosole& KiedooekE& oa foiila fejille)T >> Blo%T.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-04-12
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
ibsoK& feiime( oa Deriyeleeit SoMO iia Ye, B, SorgegolI iia HemdO folea << Kimoa buciit >> Sonia I Doeedeme& Jekuyelea foehsijO bEii%T. Deda 2025 foa fca DoirO iia felbEa kEreit I