<< folegeebEgedo* fB& oa Negedo^ >> dO DodogedO, GedegedO iia Mieh)T GeroI Demircia forolce%T
2024-01-22
Neiisle& oa feyele& Jigolcile& oa Geje*, << S\EI RwsorDA >> ku, He, | - DeI Hemdorea << folegeebEgedo* oa fB& oa Negedo^ >> - I fna Se*T iia 27 - 28 - dO << S\EI RwsorDA >> Ce%T bEgeja bE[A Bloa << Coejia Bldo( >> dekuA << fooeeeI iia DegoO >> Jigolcia O Geje*, foiedosoa O CecerlihdO Kiriyeleeit dO Do_ Do_ Jokuyea bEiigoleeO fejeI. Moehgo& folo_ oa iiea foijesKleehdO fB& oa foleri&, YosO Jeehsi&, foi$ folemjile&, Dekua DebdeeedesI foikEI foibErmica Soyo& I Sordelcilea DenigoleeO iia JerkEcekEt JelegO foiIT dO bEa foib;eKloa foiledekEK, Si%T Dodo^ KihjijO BI fB& oa foleri& oa f\sDri^ SPrDA, feyele& oa Doiro& ooa I Neiisle& oa kua dO bEa DenigoleeO, femerelda iia fdo* ooa I kE* BilI bE* iiea foiehkEreKlK dO Do_ Negedo^ oa Joril)T forosijO bEii)T fejeI. Negedo^ dO folegeebEgedo* Hoda Bloa 21 feiime( oa 1000 GeroI bE( Demircia fca Gede%T Moehgo& Dogorgedea O 80 GeroI Demircia forolceeeO Yo^.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-04-12
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
ibsoK& feiime( oa Deriyeleeit SoMO iia Ye, B, SorgegolI iia HemdO folea << Kimoa buciit >> Sonia I Doeedeme& Jekuyelea foehsijO bEii%T. Deda 2025 foa fca DoirO iia felbEa kEreit I