<< feldea BimBrceit >> Negedo^ oa Silideit ooa DodorebEI
2024-01-17
\uno Bloa Dwlwwi_ oa SelBrI iia Silideit ooa I Dodoregolde( << feldea BimBrceit >> Negedo^ oa 81 dekuA fode)T iia Zeehne& GerdegoleeO Yosole& I Lo_ - fenjwlw_ Hode%T femjilda DeI Jokuyea bEiigoljeI. fna foa O Hemo( oa Helegoa Sedo$ Bloeesea << foppwn~wiimw* >> \uno GoolleeeO Zeehne& ooa ByO Silideit fooe(T foyeeh)T iia \uno, Moia Doiro& dO bEa Silideit frehdeI JoijokEcia, Silideit frehdeI DoseleeeO DoirI iia JoijokEcia, Silideit NeiiregoloeecI JerkEt Zeehne& ooa I Kirdehsea bEii%T. Heria << KikEroKI Yegome_ >> kEmeK \uno Silideit KihjimdO, finiyedo^ oa \uno Doiro& dO Silideit iie* SilgereeeO iia JerkEcekEt Silideit fmehdeI JoijokEcia O Zeehne& I febceI. Heria Dwlwwi_ oa SelBrI fca << JelgemjI >> kEmeK CoBre& fmonekuA Ji& ooa oa iiea femjilda iI bEdooeeeejO Doiro& oa iiea YekEehkuA Zeehne& I KirdejeI. DodoregolbE&, Silideit dre^ oa CoBre& Doiro& dO SilgerejO, \urea Gel\ua, Sera Snoi!, MeDDwwA Me\qEdiywa Ne* fo( Negedo^ fca Zeehne& Kidehsea bEii%T. \uno foreli( oa SelBrI iia GedegedO kEla bE* kuA Silideit \uno Bloa Silideit \uno Jokuye& iie* << fonelda iia feneDomI >>, Silideit \uno iia DegoO bE* << buA Yegoa O DoilokEt Doirohsea BI >> DegoO, << Hedegelelda >> \uno dO Doeeleeesea dewinwA JoI RendolpuA Silideit fmehdeI DoseleeeO DoirI iia Zeehne& I Do_ Do_ Kirdehsea Yo^. Moia Silideit kEokEldeI iia kuno bE* << KibEKa bEt bEgedo* >>, dre^ oa \uno iia Goo& DoirI iia Silideit fmehdeI JoijokEcia iie* << CecehdO Serea O KinokEhcI >> \uno dO JoijokElehsea LilI GledsDonwA, \uno foreli(, B\_ - foppu_ oa Silideit femjildedeI \uno bE* << bErbwI >> \uno Do_ Do_ DodorebEI. Dwlwwi_ oa SelBrI iia Zeehneldea Nogooa fca DoreoebE&, Silideit finiyedo^ oa CoBre& bE* Dodoreeesea << bEgebEgeI >> \uno iia Hoye* Goo& DoirI iia JoijokEcioa ByO JwrwmI fellwa foiweiiDA, feyo fdwburI Ne* Silideit Goo& DoirI iia JoijokEcia Bloeesea bEii%T. Moia SelBrI iia Silideit fmehdeI DoseleeeO DoirI iia JoijokEcia iie* << Didi^ >> \uno dO DoirI BidokEhsea JoijokEcia fwli[ebwDA dwbu\uA Dodore&T.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-04-12
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
ibsoK& feiime( oa Deriyeleeit SoMO iia Ye, B, SorgegolI iia HemdO folea << Kimoa buciit >> Sonia I Doeedeme& Jekuyelea foehsijO bEii%T. Deda 2025 foa fca DoirO iia felbEa kEreit I