De, DeniKa DelekEI iia HozoI feBrgO BlbEI
2023-12-01
fneoekEit folo_ oa MoimbEI Hode% t 11 dokE* Se* t iia 24 - 26 - O fdo* ooa DO foI Doeedegelda iia DelekEI iia feBrgO SilgeregoleeO DemecekEa Blo& t. foI Doeedegelda iia folea folo_ oa HolBgea fca Jokuyea bEiigoloeesea Do_ DemecekEa dO 13 folo_ oa 780 Demircia Heregea O Bloa Sonoseee& oa foI Doeedegelda iI Silgeeesea 10 Doiro& iie* GorbEa fdo* oa DorsI foirisoldojO, feBrgO Nogooa iiea Dodoregoloeesea bEii% t.fiia K DemecekEa O NeiileBrI doieit I JerleeeO dO,bE) t Nesoa dO Moi, kEkEa - fohyO, foisBrI Nesoa dO folea folo_ oa MesDw* f, foiroecolmoa, Nesoa dO Kirohcioa oa feehkule& dO folea folo_ oa YekEt MesDw*, DelekEI iia feBrgO De, DeniKa Ne* DeriKlejO, feBrgO iia ComO KirdejeI.folea folo_ oa YekEt MesDw*, 2022 foa O DelekEI iia feBrgO De, DeniKa Neiida Demircioa I fono) t bE* DeriKlehsea iie* 2023 foa O DelekEI iia feBrgO bE* DodorejO, DelekEI iia HozoI feBrgO Blo& t.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-03-01
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
KibsoK& feiime( oa Moirea SomO iia << SodO - frde^ >> SorgegolI iia bE, Dolge* bEeesI DeI Neima iia << fe >> feehkuA iia Soroeecioa 2023 - 2024 foa kuciye& oa