Lo, foyoa - frdenI= DodogedO iia Neiida BidokEhdeKa I 6000 fem dolee* DO KirkEK bE* JorijO bEii%T
2023-11-21
Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa Lo, foyoa - frdenI 23 dekuA << foirlokEa O fegoljelda >> - bE* iiea fdA oa Jeseeecioa DeI fegoljejO, fdA oa Jese( oa foinO iia bEiide&, Cineeesida febcO kErehjiKlK fer)T kEmjiyea O DoeeeI YerilcejeI. Dera bE*, fdA oa Jese( fna foa O fkua O 10 Se*T iia bEiide& iie*, GedegedO Hodeldogea O fesi( 4,9 DerB^ fem dolle* DO Kirohsea finO DeokEa dO bEii)T foikEI YekEt foijeKlolda kEdeit I kElejeI. Moia << Doiso$ 2,1 YekEt Neyooa oa fesi( DeI GercO, Doilob;ehsea fca forol)T DebEjO bEyele&T. fdA oa Jese( oa foisolda Kiliyelda fca YekEt Geroeesea. fna foisolda firkEoa, bu[nw_ oa SelBrI iia kua dO foihKkEjI foihK%T. fdA oa Jese( oa foisolda iI HedegelejO, feii& frokEt BirI dO KirkEK iia Doleda fonobcideI Bdol)T bErimdeleeeO fenO Cieeola foci* fca Da BiKa DeI Sene& SolilcejO bEii%T >> kEmejeI. Jese( oa Geje* fca f\sPrDA I NemehdeKlK, Bgomda iia SerKlda iI frcimjiKlK, feb;i)T, HolegeI DeI DemeceK fer)T kEmjiIT feBeesea O foi*T doieit dO DoiloBrI iia Deehce& 791 SeIT fem dolle* oa fesi( DeI GerceI. fna Ji& Do, Ne, BidokEhdeKa 5000 fem dolle* DO Kirohsea. fireK foa dO 6000 fem dolle* DO KirkEK bE* JorijO bEii%T. fdA oa Jese( I DoiroljiKlK iia Doleda Doilob;elda MesI Cieeola. felI SelBrI iI kErkua DemjiK BI? kEdeit iiea Doilob;eK YosodeI >> kEmejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-03-01
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
KibsoK& feiime( oa Moirea SomO iia << SodO - frde^ >> SorgegolI iia bE, Dolge* bEeesI DeI Neima iia << fe >> feehkuA iia Soroeecioa 2023 - 2024 foa kuciye& oa