fna Dolo)T Hono( DO Moehgo& folo_ DO
2023-11-20
11 dokE* Se*T iia 20 - dO= fo, Ye, Hore& dekuA Mo, fe, Ne^, fereoecileeesea Ne^ oa Biloit oa fkEljidO Horeldogea DoirO iia fordoa dO Blo%T. 11 dokE* Se*T iia 20 - dO= Ni, foi, bE - iia kEokEoa oa Seeit, Soyo& oa yemoa fca Ni, foi, bE - iia kEokEoa oa frkEt iia |nwwn]A bEdoleeedeeesea fdo* ByO DelekEI iia kEokEoa oa fdo* I Dokuyeldogoloa kEokEoa bEgecooa DO Soyo& oa BlbEsore& folgoeeO, kEokEoa oa BidokElcI fidebkuA iI NemehdeKlK Joril)T DeI << kEokEoa oa YirdiecO - BidokElcI foroa JeI >> fdorliit I Jokuyea bEiigolo%T. 11 dokE* Se*T iia 20 - dO= Mo, fo, Ye, So - iia No^ oa Seeit dO, << Moehgo& oa feeheeea O Cekumjieesea No^ oa Seeit >> - I Denilcegolo%T. 11 dokE* Se*T iia 21 - dO= Mo, fo, Ye, So - iia No^ oa Seeit dO, Ni, foi, bE - iia Kihji& oa KidolBrI fca << fe[I, Nomoeeea DeleI iia Bisa Nodo( oa Kimoa O Kihji& oa fileoekE& >> - I Denilcegolo%T. 11 dokE* Se*T iia 21, 22 - DO= fo, Ye, Ho - oa bEiiehgO iia Horiyeoa oa Horeldogea Blo%T. 11 dokE* Se*T iia 22 - DO= Jese( oa Geje* oa fkEljidO Horeldogea DoirO iia fordoa dO Blo%T. 11 dokE* Se*T iia 23 - 24 - dO= fo, Ye, Ho - oa Cigolgea O NikEdohsea Horeldogea DoirO iia fordoa dO Blo%T. 11 dokE* Se*T iia 26 - dO= Moehgo& folo_ feeheeedoge* foiedosoa HeolI bEa bEdolejO, BiKda NeiiremdeeeO folo_ iiea Doeheeeeeleeesea fdo* I Demdehle%T. 11 dokE* Se*T iia 26 - dO= << Blo* ComO - 41 >> - firegO Neiire( oa Negedo^ oa SeK& oa Silgeregololda Soyo& oa Doi$ foirKkEa dO Blo%T.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D