De, fe, Si, De - I Jokuyea bEiigoloeecI feoisDrelI iia bE( Hege_ SihsikEt dO feehh;I iia bE( DeI Doeele%T
2023-08-14
bumbEt Gere( DO Bloeesea SiBkEt iia Neima iia Doeelelda iia doieit GercO, fmehdeiicooa oa Ki& BmBkEt iia DelekEI iia feBrgO SilgeregoleeO DemecekEa I Jokuyea bEiigoloeecI feoisDreliIT folo_ oa SihsikEt bE( feehk;I iia bE( DeI DoeeleeeO bE* Hege_ SihsikEt dO SilgerebEI. fmehdeiicooa oa De, fe, Si, De - I Jokuyea bEiigoloeecI feoisDreliIT iia bE( brisbwa Hoda iia CeehkEldoK Kiriyeleeit dO qren]a iia bE( I DorgegolI iia Cokulda bE* Hojieesea iie* feeh(T fode)T fmehdeiicooa oa De, fe, Si, De - O Hege_ SihsikEt dO Silgeregeoa bEii%T. fonogea O Herice)T DeehceKO bEiieesea Doeelelda iia 120 dekuA MinoiDA dO feoisDreliIT iia bE( oa DoeeleeecI |rDnI Wwiia DorgegolI iia Cokulda bE* Hoji& oa BimBkEt iI forogoloeesea iie* feoisDreliIT iia bE( fserK bE( iiea 7= 6 fono)T bE* HojijeI. feoisDreliIT iia SihsikEt bE( Neimedoge* Se*T iia 16 - dO SidnwI Hoda dO feehk;I iia SihsikEt bE( DeI DoeeleeeO fejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D