\u& \Eehmoiit= Moehgo& oa Soyo& foreli( I foiilegeeeO MelmeI iI MinI Moria Hogo* NekEkEjO foihKhsea
2023-08-11
Moehgo& foroa, Moehgolcooa oa DoeeeI bucihsea << 22 dekuA feiime( fca firehsea Jekude& >> No^ oa JokuyeeecI \u& \Eehmoiit DeI Yerilce& t. - Da No^ iiea << 22 dekuA feiime( fca firehsea Jekude& >> kEjO Sodoa NerelejeI. No^ oa iiea Ne* t iI kErkua foljO feBeesea BI? - NikEt fode) t buA << bloA S\EI >> - iia Cekulgea ZedO bE* YeBjO bEiide& t NikEt fmehdeI << Soloehgo_ CO BldogeI NikEt YeBcieeegeoa fireI t >> kEmea Neiija Ne* DO bEa YerieeO iI Sonosoeesea. Moehgolcooa YerO fca << Soloehgo_ DO kEseit femeregeoa fireI t >> kEK MedO bE* Soloehgo_ I << Gede% t iia folo_ >> kEK fca bEa, Moehgo& oa NikEt feiime( kEmeldeI DeiimO foibEromseKO Yerijegede( SiO da. Soloehgo_ folo_ B& Moehgolcooa oa HobuA dO, Seoeku& JoiI iia fKdea fca foinekE* foii* t Doiso* bEiide( fenO Nedo* folea De& t fca Mederehdedeit bEiieesea. kEa NikEa << Nodo( YeBme* bEii% t >> kEmebE& JoibkEa Dera Geje* DO focieeO DedoiikEa busI, Deeda bEii) t Deni&, Neiija NoiKoa, Hemiyedea Nogooa iiea Seneeesea Seoeku& finO fileredeit. DeKa DeI fedelI, buA Moehgo& dO GorbEa Ji& femidoreeeO dO bEa MesI folea feeda Neiija, fe( t DeKo_ DeI Bloeesea. DeiimO Bleeo* Nedo* bEsa Moehgo& foroa, Nodo( MinI Yo^ Si( SeneeedeeeO BljeI. - Da No^ iiea << Helegoa flikEa Nodo( >> DegoO bE* fkulehsea finO fiimO focirdeI fejeI. foinekE* Nodo( iiea SeneeeO kEdeit finO Deeda BI frku^ Kimo_ DeI bEa fegoljea JolgeeeO kEmehsea Kise& Seoeku& kEdeit NikEt De& t bE* foinea La da. DekEbE& Moehgo&, Soloehgo_ Kimoa O fkEt foroa iie* iiea bEeeereeeeeO foije& Yegoa DekE* t DodO Hereeedede( kEjO Da Bdode( BI? - felI CO folo_ oa firkEa fkEt foroa iie* iiea bEeeereeede( bEiieeO. kEK dO bEa Moehgo& Kimoa O HobuA dO foecogoI Yo^ BlbEO kEjO Seneeedede(. fileehgoI t Ciehku_ Hegea 13 - doge* Jegoa dO DelekEI iI filbua Doeeonigoloeesea DeokEt bE* bEeeereeede(, Dera DeokEt bE* iiea Moehgolcooa NikEoecO, fkEt foroa iiea, fkEt DeokEt bEa Heiirelede( fenO fila feehjegereeedede(. bEsa Soloehgo_, Moehgo& Kimo_ DO NikEt DoisdeI SiejI bEii% t. folegeebEgedo* Hoda iia Doi$ DelebEI dO Ciehku_ Hegea O Bloa De, SoikEbEgedo* Jeehjoa O KisiI t BI. buA f-eda fca Moehgo& Kimoa O JirokEt Seoeku& dO foecogoI bEiirI SegorI fjeledeit, Hemo( oa DomO bEeereeee& fenO Deda Yo^ bEii% t kEjO foiilegede(. DekEbE& Soloehgo_ oa HobuA dO, Doi$ DelebEI dO bEa Moia Hoye* Kimoa O KisiI t BI. NikEt finO De, SoikEbEgedo* Jeehjoa DeI fedelI , folo_ oa iiea Dosege* Doeedeni& oa DoilokEt Demecehsea fI Soia Sia bEgedo*, NoiKkEkuA finO Soloehgo_ buciit foisoit I Jokuyeeesea felderdO Swjoia Hegea O KisiI t Yo^. Soloehgo_, Moehgo& folo_ Hoyegola bEa Jese( oa Geje* oa iiea fordoa O DerkEda Hoye* bEeeereeeldO YekEt Kimoa O bEa KisiI t iI Jeleeesea bEiide( fenO Doeit Sonia Dokuyeldo& Seneeedede(. - Moehgo& Kimoa Hemo( oa YekEt KiedooekEdeit Kimoa dO bEa Nodo( oa kuA fenO Jiro( I bElehleK DoredeI iI Da feehjegereeesea bEii% t bula. Dea O HobuA dO, Moehgo& fca feBeesea Hemo( oa Seiieeea bEleit YegO BI, kElejO BleeO oO? - Dea O fesegolda dO buA NoiKrle&, Moehgolcooa oa Helegoa Dolegea Seoeku& kEjO Herigole% t. buA GorbEa Ji& Moehgo& dO femidoreeeO dO bEa fKa I Heede& t Mederehsea. Moehgo& Kimoa Neiirse( JocilemdegeI Jeeit iie* iiea Yeme* CO Kimoa O feyele& I Hemo( oa Seiieeea Blgea Hoburegede( fenO GeiieeeldeI. NikEt Joa buA GobuA YeBeesea. HelegocejO, foiloscO fomdegescO YeBbEI. DekEde& t NikEt feii& Degereldo& t. buda kE* DO forogeoa, << f-eda HogolelejO BleeO oO >> kEjO fesegode& t << Da Ne* Do( t DeI SegojO bEiigeoa Hogolela >> kEmekEoa kEokEoa ooa iiea Degegoloa Gercegeeesea. YeBgo& oa budea O feI t Do( t iI BdojO kE* fca bEa GercO YeBeeO fna foihkuyemo* Seoeku& finO frdea O Jeeit Jeehsi&, folemjile& fca fenO foeesildeI Soyo& bEiieeO La da. Ye( fiimO Seoeku& I buA Moehgo& Neiija Ne*, feji& oa HemdO folea fca bEa folea fode) t HerejO bEiieesea Bleeo* FKa I Hemo( oa DomO bEleit kEjO kEleK foinekE* Seiieeea bEii% t. - diplomeDA fejildea iie* Moehgo& dO fejilleeeO dO bEa Da Moria Hogo* I MesI Seiia Soroeesea Yo^ bula. Forida fenO foikE* t Kihji^ Doeelede( bEiieesea oO? - MinO femidore& dO bEa Hemo( oa feeh( t DoeelejO Soroeesea Kihji^ B& Moria Hogo*. Hemo( oa SeK& dO DoeelejO Soroeesea Kihji^ CO bEsa Moria Hogo* La bEiieeO Blo% t. Moria Hogo* Kihji^ B& femidore& dO MenI bEye* bEyeseeoleeit, Seoeku& oa femo* femogoleeit I febciregeoa JoeesoeeO foikEI, Moehgo& oa Soyo& foreli( I foiilegeeeO MelmeI iI NekEkEjO foihKhsea. MedekEjI, SoreeO dO kEceKO bEiieesea. kEK dO bEa buA bEleoekE& iiea NikEt CO fdo* Desolo& foikEI Sorolceeesea. buA Moria Hogo* DoeelejO SoreeO iI Kisehsea kEa BiKa dO NikEt Joii& JekujO kEleI t. DoeeleeeO Dwhniit kEK fca fileKO HogordejO BI Degoa O bEa CinedO foci* fooe( t, kErkua Bidohsea DeokEt iI foiilegejO MedeK finO Cieeola Yo^ bula. - feeh( t Yeme* DegoO iI HogordejO Soroeesea BI? - << Helegoa flikEa Nodo( >>. - Moehgo& folo_ oa HoyerdekuA DoirO iia Degole& kEjO DekEdolehdedeit, Soi* JibEeoleehdO fna Seiieeea DegoO iI MenI Da Soloehgo_ kEla bE* forcigoloeesea bEii% t bula? - DeiimO ft, fkEt kEla bE* kuA bEyeli( bEdereehgoI fooe( t iI GergejO CideeeO foikEI bEiieeO BI kEjO YekEda fmiyejO bEiieesea. DeiimO fca Doeit kuciyeehKI forcigoloeesea. Dere) t Dere) t iia Kimo_ fileKO DeK_ KirbEKlK buja ft. Moria Hogo* oa bEeesI MenI fna DegoO iI Jokuyeeesea DeokEt iI DeiilBrilejO foihKhsea. Je, bEde* t feeesea Degoa O foikEt iI DebEeo* fooe( t bE* buciK dO bEa GermegeI Kimoa bEiijeI. << CeehkE& oa HeB* feiilcileeeO dO >> kEdeit foikEt finO Hemo( oa Cieeola. Soloehgo_ oa firegO NeiireeecI fI Seeit Howa iia << Bliyeeedeeesea Nodo( DO Dekua HeB* fireK oO >> Siloit dekuA << HeB* >> - DeI fiji& Delda, Kia KiejekEI fooe( t fegol) t DeI bucihdehsea Yo^ bula. f-eda bEsa NikEt Joii& I kEleK dO, YerO fca DegoO Kihji^ I DegesiyeeeO Soyo& Moehgo& Kimoa O fdo* Dodo^ oa femidore& dO Nebda SiehkEhsea bEiide( I buA folea De& t fca MederejO bEiieesea. Moehgolcooa DenieeO foikEI Kimoa bEiieesea CO Kihji^ DoeelejO bEii) t Kimoa I NikEt La MedeK dO Dogoria BicijO, Ye( La kEa NikEa fodorioecO, forioecilea YerijO Dokureeesea MedO HemdO DegolejO, BijihlejO, Kikua bEyesde( fenO YekEt foibErmica. - Da fodO Yeme* feji& kujO bEii% t BI, foibE* oa iiea DoeeeI Denilcegolo% t oO? - buA << \yoehkuA >> YekEt SorgegolI DeKsohsea. fna SorgegolI Soloehgo_ DO bEa Lidw* ooa KihjiKlK Joril) t BiKI DoseeeI KidolBrI DeI, BiK kuciye& finO feehklI kEla bE*, Sorolceeecioa DO bEa 100 HobuA iia DeoeKlkEt folgode(. Lidw* BloI t kEmehsea Moehgo& kEokEoa DO fna SorgegolI iI buA Sene& Blgeme* bEii% t. fodO buA YeroehkEiilehcI iia DerkEdekuA foiedosoa O f$ NikEdo& oa Horiyea O Folo_ DoirO, Bisa Nodo( oa finDwhre]I iia kElde_ oa DeriKa DedA Dero) t bE* fejillejO bEii) t. - Soloehgoscooa MEa O foroa iie* YekEt feyeleeeO BljeI. Deda Moehgo& foroa O YegO iI foijeK kEjO Demeoldeit BI? - GobuA Nodo( B& Moehgo& oa kEK SiejI iI Hemo( oa YekEt fegoloeesea, DelekEI DekErekuA YerO BsO iia Nigoceli( Geje* kEjO buA Bdode(. SeK& oa foiI t dO Soloehgoscooa oa feyeleeeO folo_ oa DeriKa dO Moehgo& forode( Bloeesea bEii% t bula. DeiimO fca Soloehgo_ oa feyele& Jigolcile& oa |mpEnI Nogooa NikEa Si% t feyele& JerleeeO Bloeesea fenO YekEt DrwndA BljeI. fna finO feB, KiO Hoye* oa Herilce) t iI DodonO Blgede( KidolBrI kE% t. fna finO Moehgo& oa GobuA bE* feyelegolde( Bleeo* Je^ oa fordO dO bE) t JerkEt feyeesijO JodereeeO, bEsa bEiigelI iia Hecia Sonia I HerejO bEyeseeO JerkEt bE* fede& YeBde& oa Domda feB, KiO Hoye* oa Herilce) t Seiijirede( kEjO Yerijegede( Bloeesea bEii% t bula. Yerilceeesea= bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D