Do, Soiroehcimeit= Moehgo& buciit oa kuciye& I JebE& foijejO bEiijO Dere)T iia Silgelda dO foroeeO SisDw^ I BiridoKlohsea
2023-08-09
fodoridol) t iia fe\EdwmI iia Jekuro&, do\Do* Do, Soiroehcimeit fca fiia Dodoregolo& t. - fodoridol) t iia fe\EdwmI JoibkEa DoirO iia felbEa Hegeeecioa I Sorgede( bEiigolol) t Bloeesea iie* Sorgelda iia iiea fegol) t dO Yeme* Goo& foikErecilelda forogoloeesea BI? - fodoridol) t iia fe\EdwmI fmo% t finO bu[nw_ oa fodoridol) t, NeiikE^ oa fodoridol) t Nogooa I Sorgede( bEii& t SiO da. 2019 foa fca kErehjiKljO bEii) t DoirO iia felbEa O DoeeeI HeolI bE*, JoibkEa DoirO iia felbEa Hegeeecioa I Sorgede( bEiigolol) t BljO foikErecilehdehsea. Moia Sorgelda iia KidolBrI iia fegol) t iI DoirO iia felbEa O Joible& Sene& BlgejO, DeKa I finO Jese( oa Geje* bEdolede(. fna De& t fca bEa buda DoirO dO YegO kErehdeI bEii% t, DoirO iia felbEa Hegeeecioa I HemigesI fenO JelejO CihleKlK kErehcekEt Zegerdel) t DeI bEii) t dO feehEeercO fejillede( Bloeesea. - 2025 foa dO DoirO iia felbEt iI Hoo_ buciit iie* KidolK bEleoekE& I HeehgeeeO Cihle& iie* DeneI Sorgelda iia KidolBrI dO foikErecilelda foroeesea oO? - NemeiI 2020 foa dO DomileeedeeeO dO DoirO iia felbEa HegeeecI iia Sorgelda Ciit iiea foljO bEiieesea foiI t. DeKa DeI JerkEcekEoa Moehgo& folo_ oa fordO Hogocegea O Kihji& oa Bdol) t bEdoleeedeeesea. DeKa I DoirO iia felbEa Hegeeecioa DO DenigoleeO, Dedea O forolce) t iI NemehdeKlK fesegode& MesI Cieeola BljO firehsea. DeiimO foci* fca Jese( oa Geje* fca KiriI t bEa foirkEskEt, Sorgelda dO Hemorogoloeecioa oa iiea Do) t iI NemehdeK& kEmehsea DegegelgeBrI foihKhsea. fiehkukEoa 2021 foa dO Sorolceeecioa oa iiea Do) t iI 6000 DebEgoljO, 2022 foa dO 9000 - dO DoiKKlohsea. fna foa O fkua O Hege_ Ji& dO Neiida 40 Mieh) t GeroI felbEa HegeeecI dO Sorgelda YeBgologeoa bEii% t. BgonI Hogocegea dO DoirO iia felbEa Hegeeecioa I fileKO foihKkEjI DeI JelejO CihleKlK kErehcekEt GercO bEii) t foci* fca Mea O feciyele& fmonekuA fca bEa 10 Dekua YekEsohsea kEjO kElejO Blo% t. foinodo* DoirO iia felbEa dO Hemo( oa Cieeola bE* DelbueedejO bEii) t Jwndw*, Doiso$ SeehKO iia fesegode&, YosO JoiI, Kimoa O frkEt, febli) t iia fesegode& kEK MedO iia fegol) t iI YegekujO BiK DoirO iia felbEa HegeeecI dO KirkEK BI kEdeit DO YekEkEa feehEeercO bEii% t. DeiimO fca fdekE* Sedo$ iie* Moehgo& folo_ oa 225 Miehgea DoirO iia felbEa HegeeecI kEjiI t CO forojO foijejO BleeO Ceku^ Sorgelda Nogooa I BlbEsoregoloa, NekEkElda DeI foijeK BlomjI iI BiridoKlo& t. FKa DeI fijilkEa Hemo( oa Dolgemdegeoa bEii) t Sedo$ ooa oa NikEt, 2025 foa dO buda bElea oO, DeKa dO DoirO iia felbEa Hegeeecioa I YegekujO bEleoeK, Moia Jwndw* oa fesegode& oa fegol) t iI JebE& foijejO bEiijO Dere) t iia Silgelda dO foroeeO SisDw^ I BiridoKlohsea. Moehgo& buciit oa HobuA dO. Doibsia NoKoa DeI. Moehgo& buciit I feehEeea Zedoa O Sorgelda bE* foijeI t kEmebE& feehEeea Zedoa O kuciye& iiea foije% t, Moehgo& buciit oa DodoreeeI kEmjiyea O MedelkEt DeI kEmebE& Dere) t iia Sorgelda iia kuciye& I foijekEoa Silgelda bEa foihcO SwrDiqu\EDA iiea feBgeoa Dere) t iia Silgelda dO foroeeO frkEt DeI Blo% t kEmehsea foikEt. - fodoridol) t iia fe\EdwmI dO Sorolceeecioa Moehgo& buciit I Deehku^ iie* foijeK Blolce) t BI oO? - DekEjO JigeeeO BlomjideI bEeesI bEii) t. kEK dO bEa Ce( Hogocegea O BlomjI bEii% t oO kEdeit I SeyI iia MinO Yeride( fca Da HerejO bEii) t bEiieeO. GorbEt fca DoirbEa Miehgea Kimoa dO Sorgelda YeBgoljO bEiieesea B& 30, 40 Mieh) t bE* Yeride( Bloeesea bEii% t. DeiimO foci* fca YegekujO fKa I Joi$ Jokuyea bEiigoleeO BI kEdeit DO fesegode& bEii) t. NoiKkEt De& t fca bEa Moehgo& buciit I DoirO iia Sorgelda iia bEiigolol) t dO foijeK, fsebE& Moehgo& buciit JigeeeO BlomjideI Kimoa DeI fejilleeeO Hoye* oa felI fenO Ce( Hogocegea O Blogeoa foi* t doieit oa HobuA dO fileKO BI kEdeit I bEsa BdoeeO kErehdeI. Yegekugeoa kEmebE&, Deeda bEii) t KicO, Ce( BlomjI iI Yegoa dO JerocegolbE& fileKO foi* t doieit DeI BI kEdeit I HereeeO kErehdeI BleeO bEiieeO. Ye( fna De& t fca bEa DoirO foinodo* YegO kEjO YerijO bEii% t BI kEK bE* DoirO, HobuA iia kEbsi& oa HemdO iia fejillegea O DoeeeI. DekEK bE* DoirO B& Moehgo& buciit oa kuciye& JigecieeeeeO bEeesI Ne* I Deeda fejillegoljO bEiieeO fca fileKO Dedea I Joi$ Jokuyea bEiigoleeO, fejilleeeO BlomjI iI BiridoKlK finO Cieeola bEii% t. - YerO finO DeneI Sorgelda Nogooa Yeme* Hogoce) t DeI bEiide( BI? - YeehjO BirI. DeriKa Doisime&, feeeeleeeO Doisime& oa, MerkEsiKlK DomdedO Hogocegea O Sorgelda Hoye* Se* t foirKljiledeit. Hemo( oa BgonI fenO NikEt Hoye* fdo* oa Sorgelda bEiide(. bEiigolol) t Nogooa Kisehsea Hogoce) t bE* iiea Sorgelda febEeO BlomjI DeI. DoirO iia felbEa dO feeh( t Domileeedeeesea Kimo_ DO 40 Ce( oa Sorgelda foihdeit. Moia 1,5 - fca Hoye* Ji& oa MekusD* oa, GorbEt fca DekEhsI Ji& oa do\Do* oa Sorgelda BI. - Moehgo& buciit I Deehku^ iie* JigeeeO BlomjI foinekE* bEiieeO foikEI oO? - Jese( oa Geje* oa Doeedege& DekE* t CO Ceku^ kElbErI bE* bEii% t, DoirO iia felbEa HegeeecI bEI t DegegejO foije% t kEmehsea bEii) t. - Jese( oa Geje* oa Doeedege& dO 40 Ce( foijehsea bEiieeO YosodeI kEmehsea bEii) t. DeKa I foijehsea I Ye( YegekujO Silgede( Yo^ BI? - Silgelda bE*, Silgelda iI Moia Ceku^ iie* febde(. - 2025 foa Kirde& t Moehgo& buciit oa kuciye& I Ceku^ KidolBrI bE* foirKljileKlK oO? - Jese( oa Geje* Yeme* SiioeBrI Gerge% t, DeKbE* YeB% t kEmehsea foikEt. DekEkEoa buda BiK Joii& I Moehgo& buciit foroKO SiljiKlo% t kEK dO DelekEI DeI YegekujO foiilegelceeeO BI kEdeit fesegode& Gero% t. - Desire^ dO SonireeeeeO dO, Da Moehgo& buciit I kErkua Soroeesea BI? - NemeiI 10 Ji& dO bEiieeO dO Moehgo& buciit Jigede( foikEI bEiibEI. bE) t foikua MenI SorgegolI dO foroeesea O Dere) t feehkuA iia bEeesI fenO kE* oa iiea NikEt Kimoa dO bEeesila, Dera Kimoa CinI YegekujO Soroeesea iie* Moehgo& buciit oa kuciye& oa doieit I Gerge% t kEmehsea bEiieesea. DekEkEoa Dera bEeesI iia fecI bE* Moehgo& buciit iiea foijehsea. DeKa fca Gede% t Mea O No^ oa Seeit oa HemdO folea Ji& BirI Moehgo& buciit oa Seiieeea buciit oa foroldogea Jokuyea bEiigolde(. Dera bEsa YekEt Seiieeea feji& Blde(. bEeesI Ne* MenI Dera foroldogea dO forolceeeO iia Doleda Seiieeea buciK kEmekEoa YekEt kuciyedeit. fodoridol) t iia fe\EdwmI iia Kimoa O NoikEca iia Diehku^ oa DedA proqwsso*, kEla buciit oa foeeegea O do\Do* Demo* oa Sereecimeit fca DeregekuA Joiile_ I Dodoregoloeesea Yo^. - Moehgo& buciit oa Ceku^ Silgelda iI Yeme* bEiide& iie* febcO bEii% t BI? - kuciye& oa Silgelda iI NikEt Joi$ Herigolda DeI fesegolda Nogooa iie* << >> fepli\wiizia iie* febde(. SorolceeecI 70 HobuA fca DekEhsI foinelekEt febcO bEiijO SwrDiqu\EDA febEeO frkEt DeI Blo% t. - YerO finO DoirO iia felbEa Hegeeecioa DO Moehgo& buciit I Yeme* fer) t bE* JigebE& foi* t doieit DeI kEjO Da BiKa foijedeit BI? - 1999 - 2004 foa dO fodoridol) t iia fe\EdwmI iia Jekuro& De, bumbEsoiroeit, BlbEsore& - NeiikE^ oa fodoridol) t iia SorgegolI iia Jekuro&, Pi, fobEsI Ne* oa Senegecile) t bE* Do_ fe\EdwmI iia Mwnwjw* oa BiK Sorgelda, Nodo( oa fodoridol) t bE* MerkEsiKlK Sorgelda dO Moehgo& buciit oa Hoye* \rwdiDA Ce( oa kuciye& I JigejO bEiieesea. Ri, frdenibEgedo*, Jekuro& Do, L~eeebEt Bloa MinO bEI t << DoirodO Yosoa O DeokEa folemjile& >> kuciye& dO bEa Moehgo& buciit oa fegol) t iI foilO Desoloa Moehgo& buciit iie* bucihsea Hegeoa oa Jerli(, Jekude& JerkEt DeokEa bErimda iI Sonosoeecioa iie* SodologoljO, Dedea dO foiedosoa O buciit I kulbE* SoreeO fer) t iI DenigoleeO bE* kuciyehKiilea fejillede( bEiibEI. Nesoa dO Kirohcioa DO Moehgo& buciit JigeeeO dO, \uri& foisoit Bloa feehklI kEla DeI Hericegoloa JigeeeO dO foiilegeeeO CideBrI Bloa Dedea O SoreeO fremelje& fileKO bEiieesea kEjO doiehnedeit. buda feehEeea, DomdedO, fekueesea Zedoa O kuciye& I bEleoekEK dO bEa, buciit oa kEla, Yeriyea O kElea O filge) t iI, fordO fkEsiit oa Hobuso& I DeokEa kEla Siejile& oa fKdea fca DobcI DeiilBrilea forogoloeesea. Moia foehsieeO dO DoiK^ I Bdolcea << fonoa, foiedo* >> kEK MedO foikEt iI forcia Ce( oa Moehgo& kElea dO DegodeeedejO bEii) t bE* fenO foehsigoljO JigeeeO fenO Seiia fer) t Seneeedede(. Yerilceeesea= bE, Heehdo^ t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D