f, Me\roa O feiilcile& foiedorle&T
2023-05-22
Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI fo, KirelsoikEt iia foril)T bE* 2023 foa O DeBdoge* Se*T iia 21 - 22 - oa fdo* ooa DO Mea O folo_ DO DoirO iia feiilcile& kuhsea BiKda NeiiremdeeeO qren]a folo_ oa YeroehkEiilehcI f, Me\roa O feiilcile& foiedorle&T. feiilcile& oa Kiriyea dO, Moehgo&, qren]a folo_ oa YeroehkEiilehcI Ne* felbEa Yosoa O fegoljelda, kElelcekEt kujO, Moehgo& folo_, BiKda NeiiremdeeeO qren]a folo_ Hemdoreeesea Doeheeeeele& Gerge&T. DeKecilea Moehgo& folo_ oa YeroehkEI Seiioa Lo, foyoa - frdenI BiKda NeiiremdeeeO qren]a folo_ oa YeroehkEiilehcI f, Me\roa dO bEregeleeejO, frku^ Jocia feiilcile& oa iiea DeKskE& dO << Ciehku_ Hegea >> - O Moi[wI iI foijejO Sonireeeeesea iie* feiilcile& iiea foiedorleKlo&T. f, Me\roa O fna K feiilcile& oa Hogoce)T BgonI kEdoI CO Hoye* foroa O Herilcegea dO foecogoI fecI HolBeede& DeI, BiKda NeiiremdeeeO qren]a folo_ fca DoirO iia DeriKa O Doibsia dO Moehgo& folo_ DO kuhsea feeheeea O DeokEa feiilcile& BlbEI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&