<< DelekEI iia NikEt fdo* >> forea Jiro( I feBA - debuA Hode%T DelkEbEI
2023-05-18
fere$ oa NikEdohsea fwmireDwA folo_ oa feBA - debuA Hode%T 2023 foa O DeBdoge* Se*T iia Neimea fca 11 - O fdo* ooa DO Jokuyea bEiigoloeesea folea folo_ oa KiroehkEt forogololda iia Cigol)T fegoljelda iia foiIT bE* Gergeeesea foijesKleeit dO Moehgo& folo_ oa foreli( oa GebuyedO JioeKldea Ne, SerKleeit oa BidokE& << DelekEI iia NikEt fdo* >> forea Jiro( I folea Neiida dO DolilegoljeI. << DelekEI iia NikEt fdo* >> forea Jiro( B& 2,5 MwDw* foiedo*, 21 MwDw* fordO BidokE& BikEoa Kiwe+ iie* Jiroeesea, DelekEI iia Hemo( oa DomO forea Jiro( fejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-03-01
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
KibsoK& feiime( oa Moirea SomO iia << SodO - frde^ >> SorgegolI iia bE, Dolge* bEeesI DeI Neima iia << fe >> feehkuA iia Soroeecioa 2023 - 2024 foa kuciye& oa