60 Melcia feU& 30 bEUrisi& dO Jigolcia Kiliyea feB%T
2024-05-21
feroeeeehgeI feUme( oa Jese( Dero)T bu, Ceriehneoemioa oa Senegecile)T bE* feUme( oa Je, De, De, Geje*, << frdea O NeKdelcioa oa foilokEI >> feyele& Jigolcile& oa HolB)T DeI Hemdorea << Melcia \wm# >> KidolBrI iI kErehjiKljO bEU%T. KidolBrI dO fkua O fkEljI dO 30 bEUrisi& dO 60 Melcia feU& I Soehgoa Silgeregoloeesea kukEoa feUme( oa Doi$ fca 50 - 150 \ulomwDw* oa HogoroedO felosle& DeI bEUeeO bE* DoeedejeI. Dedea dO Do_ KidolBrI Ua De&T bE* MedekEle& foihcO, foUla fejille)T iI DenilcegoleeO, Melcia feU& ooa foi$ Soyo& Uea foiblea foiledekEK, DoikEkEa DelkEreKlK Je^ Ue* Nemelda forol)T DeI BljO, foibE* oa forol)T Jerol)T bEa fodorioeeeO, feyeleeecI Jigolcioa oa feyo& foikEI bEUde& I HeehgejO, Seoeku& HenomjI DeI foUlecilekEt iI kErkua KirkEK De&T bE* feeheeea Zedoa O foUlegelda foihK Joril)T DeI CideBrijigoleeO Sorgelda iI Jokuyea bEUgoloeesea bEU%T. DeKecilea << Melcia \wm# >> KidolBrI Ua foeceli( fenO, feU& BirI Jocia Kiliyea febEeO kE* fiji& JeeeB* DeI bEUeeO, feeeoI Ua Soyo& Uea DenigoleeO KidolBrI DeI, NikEdohsea NikEt foi%T Ua Bdol)T iI bErijO, NikEdohsea Jekuyele)T Ua SisDw^ :SeUDA" - Ue* Demjigoloa Jekuyele)T febEeO, frkuK HolB)T DeI bEUeeO bE* fejilleeeO Yo^.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D