YeroehkeUlehcI GebuyedO Demircia Ce, Reoe%t dO KiedooekE& filerkEUle&T
2024-05-16
Moehgo& folo_ oa YeroehkEUlehcI fo, KirelsoikEt GebuyedO Demircia, DelekEI Ua Kiyolda Ua DekEdO femjilda fjemsihcI Cerieit oa Reoe%T iI bEIT Ua Demi*, SPrDA Ue* Doeedeme& kuciyellea, DelekEI dO fkEt foroa O bEa Ne*T iI GergejO, kEokEoa, Jelego_ DO foilikE* Degoriye& foijeKljO BI dO Delereeea Kiliyea febcO KiedooekEjO freK& f-ehkEt, femjilda, SeUa SeUeeea I Kise&T. Ce, Reoe%T 1962 foa dO bEIT Ua Demi* oa DekEdO SorgegolI dO foroeesea fca bEa HoUsI SPrDA DeI femidore& Uea HolBjO, 1966 foa fca KiehkEa feDlwDi(, Dera Domda bEa foU*T Ua Bloa Doeda Ua JeI Ua Kiyolda bE* bEUehgO kuciyellejO Doeedeme& DodogedO GedegedO Ua foroldogea DemecekEa dO forolceeesege* firejeI. 2019 foa dO 85 NesO DeI dO bEa PlendA folo_ DO Bloeesea KiehkEa feDlwDi( oa DelekEI Ua feBrgO SilgeregoleeO DemecekEa dO GorbEa feldea MwdelI KirdejO, DekEdO femjilda Doeedegeeesea feehEeea O Moehgo& Kimoa Yo^. Dera bE* NeUda 17 DekEdO femjilda Ua fjea fejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D