<< foyeeeea {emBdii$ oa Nerea >> Negedo^ Blo& t
2023-08-15
DomdegobuA feiime( oa GorbEeseiieeea SomO iia Nodo( dekuA YekEt Geje* oa CilegO bEiigelI iia CoeeceleBrI Geje* DO << foyeeeea {emBdii$ oa Nerea >> foreli( oa YekEt Negedo^ fna Se* t iia 11 - 12 - DO Blo& t. DomdegobuA feiime( oa Jese( Dero) t iia Deme) t iia Geje*, << NorBbEejeoa >> Seeit Hemdorea Jokuyea bEiigoloeesea Do_ Negedo^ oa Kiriyea dO, YekEt Degocia Ne, NorBbEejeoa oa NeremjidO DomdegobuA feiime( oa Doi$ Hel( t iia DegoleldO JoijokEt iia DiyeD* oa forea BidokElcioa oa << YekEt KiedooekE& >>, frdenidO Hoda iia kEokEoa Jelegocooa oa DiyeD* oa forea BidokElcioa oa << frda forida iia Ce( DO >>, Ji, DorjideeebEt iia NeremjidO << DehrI iia Demdeit >> kEokEoa oa DiyeD* oa << Nerea O kEokEoa ooa >>, DomdegobuA feiime( oa fereoa oa febuyesdea Nogooa oa << NeKde& oa feyelgO >>, << Nera fenO NeKdellehsea DehrI iia feyelgO >>, << DehrI Geje* oa Degoa >> JerkEt foreli( oa Doeelelda Blo& t. Moia kEre& Jiroeecia f, MoiehkEcilegoa << De& t dO forgoeesea CilegO >> kEre& Jiro( oa foijesKleeit iiea DelkEjeI. fna K foreli( oa YekEt Negedo^ dO 3500 GeroI fordO iia Degocia, Moria Hogorcioa forolceeesea bEii% t.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2024-05-30
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
JebEeea feiime( oa CegeecilegodO SomO iia Ye, B, So - iia Neima iia << fe >> feehkuA 14 SoroeecI DeI. feehkuA fodoridoeesea bEeesI bE, Nesoejirge&, feehkuA iia Dero)T fenO D