FoisBrI Nesoa O Hoye* kEokEoa oa NikEt NI Seoeku& JoiI Ua Dolgemdeeesea Fesegode& DeI bEU% t kEmebEI
2018-06-08
FoisBrI Nesoa O Hoye* kEokEoa Dodo^ oa NikEt NI Seoeku& JoiI Ua kumore&, Jeeit FoUla Ua Yeme* NikEt Fesegode& DeI bEU) t JI Sodol) t Heregolo& t kEmea << Moehgo& FrokEt >> Seoeku& JoiI Ua Kiriyeleeit, << DelekEI Ua Joieit Moehgo& >> Folea Folo_ oa bEUgolol) t Fca << Moehgo& Nyoi_ >> MedekEle& oa Doi$ DO Jirgodoge* Se* t Ua Dologea dO Jokuyea bEUgoloeesea kEble& oa Hore& oa FoiI t bE* Medehde& t. Deda Soroeecioa oa Seoeku& JoiI Ua kumore& bEt Jeeit FoUla Ua Dolgemdeeesea Fesegode& I Frda FilereKlK, Frosde& DeI kEokEoa ooa DO Seoeku& JoiI Ua DemjilkEt FoijeKlK Joril) t bE*, NeUsle& oa 20 SorgegolI Ua 11 - 17 Nesoa O 8461 kEokEoa oa Domda Sodol) t YeBgoljeI. FiehkuK dO bEa, FeehklI Ua Seoeku& Jeselcioa 1997 Foa dO BlbEsoregoloeesea, FdokEt DelekEI Ua 100 Forci^ Foroa dO kErehlejO BI Fer) t bE* kEokEoa oa Seoeku& Sodolo&, Jeeit FoUla Ua Dolgemdeeesea Fesegode& I DodoreeeUleeesea bEU% t. Sodolgea O doieit dO, NeUda kEokEoa oa 58, 3 HobuA NI Seoeku& JoiI Ua kumore&, Jeeit FoUla Ua Yeme* NikEa Dolgemdeeesea Fesegode& DeI bEU) t NI FilerejeI. Sodolgea dO forolceeesea , DoirbEa kEokEoa Dodo^ oa NikEt DeI NI Geeecegercilea FegoljejO, YerilcejO, Seoeku& JoiI Ua Neribcileeesea Fonosile) t, JoiblekEa dO HemoregoleeO dO DeUloehkuA NI Bidoa BsO kE* BilI, HoUdO FcikEt FkEt Ua Fesegode&, KicorkEUle&, FoibE* DO bEa FidekE& FoikEI bEUeeO JerkEt Fca FKdoldeI Seoeku& JoiI Ua kumore& DeI bEUeesea bEU% t. FUmO Fca Fdo* DO 20 MinoiDA I kEokEoa DO JebE& JerocegoljO, Dedea I SonoseeO, kuhsea JoU& I NI SidorgO bE* FoineleK, Nesoa dO NI DokureeeO Zegerdel) t DelbujO bEUeeO JI << Moehgo& FrokEt >> Seoeku& JoiI Ua Kiriyeleeit Fca JoiblejO bEU& t. Sodojirge& oa NekuI t
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit