<< NikEt YirdiecO >> foijesKleeit GorbEdekuA Ji& dO bEa ,,,
2019-03-22
<< DelekEI iia firegO Neiire( oa fdo* >> - I Dokuyeldogoloa Moehgo& oa Jokuyelcioa oa fble&, kEokEoa oa forelea BidokEK Doi$ Hemdorea GorbEt dekuA Ji& dO bEa folemjile& Blgea Jokuyea bEiigoljO BI << NikEt YirdiecO >> firegO Neiire(, forea bucilkEt iia foijesKleeit I foiehkErehsea PirB Gere( DO Moehgo& oa kEokEoa oa forelea BidokEK Doi$ oa << fordO >> GelwrwI dO DelkE& t. Do_ foijesKleeit dO, foinO Ji& 90 Ji& oa NI foI DokuyejO bEii) t DoirO iia SoyoreeeldO, NeredO firegO NeiireeecI bE, fibEoeeolea, Ce, Geiido$, JokuelcI Se, frdenI DeriKdeI firegO NeiireeecI, Jokuyelcioa oa 40 forci^ Silideit BidokE& I DekEjilea kEokEoa oa forelea BidokEK Doi$ oa bEeesI, Soroeecioa Bloa Bsooa forea BidokElcioa Dogorbua folea O KirdekE& BlgejeI. foijesKleeit BiKlI dO bEa Moehgo& buciit Soyo& oa, forcia foiI t iia forea bucilkEt iia SeoekulkEt, Ciit Heedol) t iI filerkEiileK iia JerkEcekEt forea bucilkEt, firegO Neiire( oa Hoo_ fkEsihleehdO Geiieeemsi( I fileoekEa Heregoloeesea iie* iiea foeceli( Yo^. << NikEt YirdiecO >> foijesKleeit I NekEkEK Yosole& oa foiI t bE* Moehgo& oa Jokuyelcioa oa fble& oa fodorioeeeO Joible& oa Dero) t, Soyo& oa GebuyedO JioeKldea, JokuyelcI Do, Ceedoje$, Moehgo& oa kEokEoa oa forelea BidokEK Doi$ oa Jekuro& Do, foreebuliit Ne* foikEt kElejO, foijesKleeit dO forolceeesea forea BidokElcioa, Soroeecioa DO bEye* KirkEa bEdolemjI GerdegolbEI. foijesKleeit fna Se* t iia 26 - I Kirde& t foirKljileK Yo^ bEii% t.
GedegedO MedekEt
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2018-04-16
Moehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
oehgo& folo_ oa GebuyedO bEeesI Yo, Frdeniceceit
BlbEsore&
2020-10-30
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& I KidolBrI fca HesoeeO foikEI
Moehgo& kEla, buciit oa kuciye& oa SodoleeO Ce( I bEgeseeeeeO kEjO bEii)T, Ye, B - oa Sorgelda iia Doeedelcegea dO \rwdiDA SisDw^ I NebdereKlo%T kEmehsea fesegode& iie* B, Si, fo, Yem