GeiilI iia felbEa DedeBrI fca KiehkEleK Dono( DoiKkEromjI iia Jieesegelda iI bEdolebEI
2023-04-04
KinesO, KidekEt fejO feeeoI iia GeroldeI DoiKkEI fdA BlbEsoregoleeO Jorigololda DeI, DoeeeI iia foiileoeBrI iia foiedosoa KiroehkEt bE* BirioekEhdeK Si%T Dono( DoiKkEromjI iI 2027 foa O NikEdokE* Se*T iia NikEa Kirde&T GeiilI iia felbEa DedeBrI fca KiehkEle%T. Ki, Ki, fe, fe, Ki, foii, Yemoa DedeBrI fca KiehkEleK Dono( DoiKkEromjI iia Jieesegelda GergejeI. fKa dO= Soia, Soia BidokEhdeKa O foiileoeBrI= 1, fego* oa kwnwreDo* 2, Dere( oa Neso_ 3, Soia, CebE* fosoa O Doi$ fca JigodeeecI |mprwsso* 4, kEI iia |mprwsso* 5, KirokEK DoiKkEromjI iia |mprwsso* 6, SiehkEa Soia I Dogosoregoloa HedegeeeO, KildekEa HedegeeeO DoiKkEromjI, HegoreI Soia foiileoeBrileK Jorigololda DeI Soia HedegeeeO Mesia 7, Soia BidokEhdeKa I DodoreeeI kE^ dO Seehsa bE* foiliyelkEjO HedegeeeO ZoiKI 8, Dolegea Solilcegea O fildesoa feppEreDA, bEeeca HogoleI HelegeeeO, KirokEK DoiKkEromjI 9, Soia, Dere(, busile( HelegeeeO, ferigooeeeeeeO, KirokEK Cemca DeI fjeleKa SebEt, DoiKkEromjI, Soia foioekEreKlK Mesia DoiKkEromjI, Dere(, JoikEkEI iia DwrmosDeDA 10, Soia HedegeleeeO, BlbEsoregoleeO DoseeeI Jorigololda DeI, SeliK*, Doibsia kEmjihcI, DwmpwreDoi* kEmjihcI, fokuyeeeO CebErleK, KirokEK DoiKkEromjI bE* Donoeeleeedeeesea, 100 - 150000 LiD* oa bEeedegemjI DeI, JibEredeit foikEI Gea iie* kuhsea SebEt JerkEt 21 Ne*T Doiro& oa Dono( DoiKkEromjI iI GeiilI iia felbEa DedeBrI fca KiehkEleK bE* BljeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&