<< Kimoa buchdea >> HemdO folea
2023-02-17
feroeeehgeI feiime( oa frdeniBlegea SomO iia LeBreDorI NikEdokE* SorgegolI iia Ce, CeriehbEljioa bEeesI DeI 10 - iia << We >> feehkuA iia Soroeecioa << Kimoa buciit >> Sonia I Doeedeme& Jekuyelea foehside( bEii%. 10 - iia << We >> feehkuA Moehgo& Kimoa BirI Bso)T Moehgo& buciit iiea Mededeit bEiieeO fenO fkEt foroa, Dosege* Doeedeni& iiea HedegelejO foiledeK Goo& DoilkuK* BikEoa fkEt foroa dO bEa YekEt iI BidokEK FirkEa BleeO Cieit Joril)T fBrlea << Kimoa buciit >> Sonia iiea Jekuyelede( fejeI. Moia 2025 foa fca Moehgo& buciit I DoirO iia buciit BlgeeeO Dola foehsieeO, buciK CideBrI bEa fole^ SeiijiregoleeO kErehcekEt Kimoa BirI iia fmo%T DolegerejO bEii%T. DeiimO fca kuciyeehKI, Dedelgea, KiyolkEa, fbkEme7, bu8 oa JerkEt foiedosoa O buciit oa Diit ooa, foi$ Soyo& fca KiejekEiireKloa SorolceeeO, fono7 oa MedelkEt CideBrI bEa NemehdeKlK dO << Kimoa buciit >> Sonia Dosele%T kEmea foijejO bEii)T fejeI. Do_ feehkuA 2018 foa fca fkulea, << No^ DeI NoiKrleKI >> kEmeK fKdea O No^ oa Seeit I feiime( DO bEa feeh(T fode)T bEiigoloa, Ji& BirI foiila fejille)T bEa foirkEjiKloa fejillejO bEii%T. fodO bE* f&T No^ oa Seeit Heedi$ iie* Coeeleeesea 1000 forci^ No^ , Neiida 20000 Sieee^ foehsieecI DeI fejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&