<< krwmmI - 2023 >> Negedo^ oa Silideit ooa DodorebEI
2023-02-10
Kihji^ oa YirdiecO iia Silideit ooa I Silgeregolde( krwmmI Negedo^ oa 65 dekuA fode)T iia Zeehne& GerdegoleeO Yosole& fe, Ni, fo - oa Lo_ - fenjwlw_ Hode%T Hoyedoge* Se*T iia DeBa dO femjilda DeI BlbEI. << foa O Silideit Como( >> Zeehne& I Degocia f~errI SDeiil_ << f~errI iia kE* >> Como( iie* iiea, << foa O Silideit DegoO >> Zeehne& I fdokEt 74 NesodeI Degocia Bn-nI ReiiDA << Ye( DeKa Siit >> DegoO bE* iiea, << foa O Silideit Si%T forea BidokE& >> Doiro& dO 23 NesodeI Je[A Degocia Semera JoI Ne* Do_ Do_ Zeehne& KirdejeI, Moia << Silideit DoirsO bucilkEt >> Zeehne& I Degocia Dwiilo* SwiqDA << BiK Joii& Seiia >> BgonI kEmjiyea O \uno iia DoirsO bucilkEt bE* iiea, << Silideit P# Geeecegercileeesea foijeKlBrI >> Zeehne& I Degocia fedwlI << Ci^T dO feme* >> DegoO bE* iiea, << Silideit Hoosleeesea foijeKlBrI >> iI Degocia Seii^ SmiDA Bloa \u^ pwDre_ Ne* << ferigoa BsO >> forea BidokE& iie* iiea KirdebEI. kwrmea O Degocia \u^ pwDre_ krwmmI iia Zeehne& Kirdehsea feeheeea O Drensjwndw* fmehdeI forea BidokElcI BljeI. << Silideit Ro! foijeKlBrI >> Zeehne& oa fjea iie* Degocia brendI \Erleii& << fbderehsea Morioa >> DegoO iia foijeKlBrI bE* iiea SilgerejeI. << Silideit MwDe& foijeKlBrI >> Doiro& dO feehk;I iia Degocia fo[I fosBra Bloa kudercia DonI feyommI Ne* oa Hemdoreeesea forea BidokE& << Doroiide& oa Doiri^ >> DegoO SilgerejeI. << Silideit Rw# FoijeKlBrI >> Doiro& dO femwri\Et iia Rwpw* \wndri! Leme* << JirokEt >> foijeKlBrI bE* iiea DeriKlejeI. Moia Dera bE* << Silideit Rw# DegoO >>, << Silideit Rw# Como( >> Doiro& dO SilgerejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&