DoeedeBRideI Nogogea Kihji& oa Doiehsile& oa Kiriyea dO 14 SeIT fwoiro iia Bcelda foikeI DoselemjI folgo%T
2023-02-07
Moehgo& folo_ oa Jese( oa Geje*, fwoiropEt iia HolB)T Hemdorea DoeedeBrideI Nogogea Kihji& oa Doiso& kErehjiKlK foiila fejillegea O KiriIT iI DodoreeeiileeeO DekEdO Doibsia O Joib;ekEa I foinodo* folegeebEgedo* Hode%T Jokuyea bEiigolo&T. foikE*T bE* kElebE&, fna K Joib;ekEa finO Neiida 14 SeIT fwoiro iia Bcelda foikEI DoselemjI iia Kiriyea dO KidekEt fejO feeeoI, foI iia fejO feeeoI, Dwhniit, MerkEji& oa BlbEsore&, Sorgelda iia SelBrI dO kErehjiKlK Doiso& ooa oa bEleoekE& fer)T kEmjiIT Yo^. fwoiropEt iia HolBgea fca Moehgo& folo_ DO Sego)T flcia Seiioa fe\swlI Ni\Eii[A fo( Joib;ekEa I NekEkEjO << fwoiropEt iia HolB)T Moehgo& folo_ I DoeedeBrI DeI, Nogogea KiroehkEt forogololda iI DoilkuK Goo& DoiehsI bEa kEmea foijedeit. HoiicI foiIT dO bEa buda Si%T, fileKO DoeedeBrideI, Nogogea firekEdoI iI foiledekEK Foci* DeI >> kEmea kElejeI. DekEdO Doibsia O Joib;ekEa O foiIT bE* Moehgo& folo_ oa YeroehkEiilehcI iia bEiigelI forcia, Nogogea Kihji& oa Bdol)T iia Joib;eK Ni, bEdoKiO << DerB^ ModO >> foiedosoa O KidelkEkEa O DoeeeI Denilcegol)T fileoekE& Delbu&T. Dera bE* fileoekE& oa iiea fkua dO << DerB^ ModO >> foiedosoa O KidelkEkEa I YeroehkEiilehcI fo, KirelsoikEt iia Senegecile)T bE* foI ModO iI NoiKa SerKkEK, foI iia Seeit I NemehdeKlK, Coiljilda, Geje* oa Doroiide& I bEgoregoleeO, Hoda Segoria Geje* ooa oa Nogogea bEiigolomjI iI NemehdeKlK, fego* femiseeo& oa SoirK NoilokEle& I SegeregoleeO, KilemjI iia kEI iia filgere& I bEgoregoleeO Joril)T bE* foroa Deyege* kErehjiKljO bEii)T iI foecelejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-03-24
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
Neiisle& oa Soehkuneeeeiireeea DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa LebEroDorI << FirekEdoI CoeeceleBrI >> SorgegolI iia Ge, fodokEre& bEeesI DeI MeDwmeDi( oa KiejekEiireKlo