Joib;eldoK Sene& fesegol)T iI GorbEdoge* Se*T dO Jokuyea bEiigoleeO Sene& iiea fo, Ye, Ho - dO KirkEKlK bE* BljeI
2023-01-10
folo_ oa kEmjiyea dO YeBgoleeO Joib;eldoK Sene& fesegol)T iI fodoridoa Jokuyea bEiigoleeO Joib;eldoK Joib;e& oa kEsiKoa foinodo* kEb;e& oa bE)T Hore& kujO, foicokEdo* Bloeesea feehEeedoge* Horeldogea Bloa foieodo* oa Horeldogea O SiioeBrI NoKoa I Denilcegolo&T. Do_ Joib;e& oa foieodo* oa Horeldogea iie* Joib;eldoK Sene& fesegol)T iI Jokuyea bEiigoleeO Kiriyea dO kuK feji& ooa oa Ce( Hogoce)T iI kElelcejeI. fo, Ye, Ho - oa << Joib;eldoK Sene& fesegol)T YeBgoleeO DoeeeI >> 80 DogedO Doeedege& dO Do_ fesegol)T iI fireK Se*T iia 20 - O Dodo*T Jokuyea bEiigoleeO bE* Jigeeesea. Joib;e& oa kEsiKoa kElelcekEoa, Dob;eeesea Hogoce)T iI SoehgejO fna foa O GorbEdoge* Se*T iia 15- O Dodo*T kuK Sene& iiea fo, Ye, Ho - dO forogoljO SiioeBrileKlK bE* DoeedejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-02-07
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
oi$ feiime( oa JegoemodO SomO iia bu, JorieedobEgedo* Jekuro& DeI Neiida iia No^ oa Seeit BiKda 11 fejildea DeI BikEoa 2020 foa fca << Kimoa buciit >> Sonia I Jekuyelea foehsi