DelekEI Nerea dO Hemo( oa foii*T Ceit DO KirceI
2023-01-06
2023 foa O NikEdokE* Se*T iia DoirbEa O L~eeebEt Gere( DO DelekEI Dogori( Je^ oa iiea Nerea dO Hemo( oa foii*T Ceit DO KirceI. fna foiIT dO foeedergoI iia Dorea iie* HerebE& Nerea O DoiKriit Mea O Gere( Nerea fca Hemo( oa Hola JeI dO bEiide( Dolodoge* Se*T iia kuA fca GorbEa HobuA bE* DomorecO Hereeedede( fejeI. Ji& dO Geeeceeea fode)T NikEdokE* Se*T iia fkuA bE* fiia K foiireoede( BikEoa fna FoiIT dO DelekEI, Nera Hoye* oa HogoroedO iia JeI Ji& oa Hemo( oa bE)T JeI ByO 147, 098, 925 \^ Blde( bEii%T. Heria Hemo( oa Hola foiIT dO bEa 152 GeroI SeIT \^ JeiideI bEiide( fejeI.
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-02-07
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
oi$ feiime( oa JegoemodO SomO iia bu, JorieedobEgedo* Jekuro& DeI Neiida iia No^ oa Seeit BiKda 11 fejildea DeI BikEoa 2020 foa fca << Kimoa buciit >> Sonia I Jekuyelea foehsi