f, bEgedorje$= f~olliwoidA oa fegolea dO focijO DoolI HeiilejO bEii& t
2022-12-07
- Moehgo& folo_ oa Soyo& oa flcI iia HobuA bE* Yeme* Yeme* feji& I kujO kErehjiKlokEoa bEii% t BI? - femidore& oa iiea 30 GeroI Ji& I foi$ Soyo& iiea Sordelcilea DenigoleeO, Hericegoloa SodoleeO feji& dO Jorigolo& t. fodO bE* 80 GeroI foroa iie* YeBjO foi$ Soyo& iiea Sordelcileeesea. DoolI iia foiblea folemjileeecI, foi$ DekEkEhcI iia HobuA dO bEregoa feiime( oa foi$ DekEkEhcioa DeI Nodo( oa bE(, brigedA, SomO Segoria iie* YeBjO foi$ Soyo& iiea Hericegoloa Sodolo& t. DeKecilea Moehgo& Dogorgedea iie* DoirbEt DeBa Ji&, Dere) t fenO \E[e!, \ur\u[A, \Eoi\E[A, bEz\u*, DeDe*, f~e\E_ JerkEt fisekEI Dogorgedea iie* YeBeesea. - Ce* Deeeo& Soyo& oa Sordelcilegea dO kErI NoilokElebEt? - SeK& oa foiI t dO Moehgo& foroa iiea Hoye* fode) t Dogori& t. 70 GeroI Heiireeea O 20 - geoa fegolea dO Dekul) t kuhsea. Geje* fosO, YosO Jeehsi&, SebEt Si^ t iI Sidodeit folemjile& I SerKkEK Joril) t DeI YeBeesea La da. fmo% t finO YekEt feldeI, Siejiyeeit oa DehrI fegola, GornI feldeI, pEmi*, Doiwa iia MoiehKa Deii) t, YwniswI Moirea O SebEt Nodo(, Seyea O NirogO kEK MedO, DekE* t foiI t dO Dooli_ oa Cihle& iie* Jeeit foiila kudeit bEiieesea Geje* Nodo( iie* Bloa Moehgo& oa iiea HobdO, bEyea - foilokEI iia fegole_, fobsO Nego* oa feI SebEt, Herku* t DoirkEa, kEedeI iia Dologea BreeeedO iia SebEt Nodo(, JeKa kujege* I Dogorigeoa Dooli_ oa Ne* t DeI Geje* iie* YeB& t. - Moehgo& oa iiea Soyo& foreli(, foi$ folemjile& I DoikEkEa DelekEreKlK dO Soyo& oa flcI Ne* kErkua HemdorejO fejillede( BI? - fmo% t finO Mea O Soyo& oa flcI Ne* DelekEI dO NeredeI Demircioa GooldegO bEiieesea. Mea O Soyo& foreli( oa SelBrI iia kua, Demircioa, }ir|cioa folea foroa dO YosO Jeehsi& iiea Sordelcilede(. MinO HobuA dO feehklI dO fejillejO femidorejO BI Soyo& oa flcI Je, foinor^ t DeI Hemdorea \wmbrijI iia YekEt SorgegolI dO Lw\]I foehsieesea. DoeeeI iia foiI t dO Doro% t dekua O Sodolo& oa Jekuro& fenO bEyecilea firehsea finO Moehgolcooa I Kia KiejekEI foiilegeeeO dO fenO DosedeI feji& Bloeesea. DeKa fca Gede% t Soyo& oa flcI Ne* Ceku^ iie* MedekEle& iiea Solilcede(. buA foiI t foiI t iia Seiioa Ne* DO DelekEI iia Dwlwwi_ oa DomO SobE( ooa iie* Moehgo& oa foibErmica Soyo& I SordelcileeeO iI bEiiehgO kEledeit. buA f~olliwoidA oa fegolea dO focijO DoolI HeiilejO bEii& t. Deeda fejieeleeesea NikEt Joii& B& DelekEI iia DomO SobE( ooa f~olliwoidA oa Deiija, CeehkEldoK dO YekEt Coeelererde( Yo^ bula. - DoolI HeiileeeO dO Dea dO Yeme* MederemjI Doirodeit BI? - Delda YirdiecO iia bucihdekEt foikEI folea HeolI, DeokEt iia foikE* t Ce( foiI t dO Bloeesea Cieeola kE^ kEmne& I fna Ce( DO febcireeeO MedO MederemjI Doirodeit. fijegordea Hegeoa DekEdo_ oa fodo^ SiO da, buda. DoolI dO NeKdelcI Melcioa oa folea foiI t iia Hegeoa oa fodo^ Sodo*, Dedea O femidore&, HogoroedO iia Herilce) t, folo_ Kiroa iiea kErkua fodorioecO YeBeesea I foiKleK DedoI foikEI Dera foiI t iia frci_ I HoriyejO firedeit kEjO foijedeit foci* fca fna Ce( foiI t dO DoolI HeiilegoljO BI bEiigolol) t, HobuA Kimoa dO Seiia iie* NoilokEleK finO Demji( foikEI Yo^. - Moehgo& dO kEcinea DoolI bEiide( BI, YegO bE* iiea filgerede( BI? - DelekEI DekE* t DoolI DeI 10 GeroI foroa bEiide( fca Jeri^ fenO NikEt fca GorbEa DoolI DeI. Sodologecioa oa DegemeeelejO BI bE* Moehgolcooa 500 - 700 DoolI HeiilejO bEiijeI. fKa fca SiejileK foeeegea dO 100 GeroI fenO BirioekEhdejeI. frdemdea Sodologecioa DeI Hemdorea buA 270 GeroI DoolI iia Ne* t Coeelegoloeesea. DekEK bE* Moehgo& folo_ MenI Hemo( oa bEyea DoolI iia Seeit KimorkEt DeI kEjO foijejO Blo% t. - Da foibE* iiea kEdoa DoolI iI foiblea folemjilejO YeB) t BI? - YerO finO Ji& fireK Doso^ NemehdeK SiejI DeI bEii% t. foriyeehEeeI iia 16 DoolI iia YekEehkuA iI Heiile% t. << MoiehkEt Seiieeea DoirodO feldea Dorca >> kEmekEoa DoirO iia DoolI Heiilede(. frdemdeoa DoolI iI NikEt Ce( foiI t iia kuA kEjO foiilegede(. kEde& t folea foikE* t Ce( foiI t iia kuA bEiide(. Moehgo& oa femea buliit oa foi$ finO Yeme* Kia fooe( t DeI, BlomjI Blolce) t DeI, Yeme* frdea O foihKhde& DeI iI Neeit frdea O, fBkEt Dooli_ fca MedejO Blo% t. Seiia foiila kuhsea iie* Kimoa Doirolkudea dO Yeme* kEre& kEkEt DeI, ferigoa Joii& Dokuyede( De& t bE* frdea O Dooli_ DO foiKledeit. fKa I foi* t HoiicI dO bEa, bEsa SoyoldO Kimoa Doirolkudea dO foiilegegoleeO iI kuciyejO YeB% t da. Yerilceeesea= Je, Blo*
buA << Kimoa buciit >> I foehside(
2023-06-02
<< Kimoa bucihdea >> HemdO folea
eiisle& oa bEyeejirokEt DeKrkEt iia YeroehkEI BlbEsore& oa 84 - dokE& SorgegolI iia Doi, Dolge* bEeesI DeI 10 - iia << Je >> feehkuA 2022 - 2023 foa O kuciye& oa Ji&